Lean Ledelsessystemet

De fleste Lean initiativer fejler fordi Ledelsen overser eller ignorerer ledelsesdelen af Lean og kører videre med det ledelsessystem der blev brugt inden virksomheden startede Lean.  Lean ledelsessystemet udgøres af 6 komponenter som alle skal være tilstede og som...

Lean Principper

Hvor mange principper har vi i Lean? Lean pionerer Womack og Jones beskrev 5 Lean principper i deres bog ”Lean Thinking”. Spørger man Toyota vil de sige 2 overordnede principper. Her forklarer vi dem begge. WOMACK OG JONES 5 LEAN PRINCIPPER I bogen “Lean...

Deming 95/5 Regel

Deming var meget opmærksom på, at 95% af fejl og kvalitetsproblemer kunne relateres til systemiske årsager. Kun i 5% kunne fejl eller kvalitets problemer henføres til medarbejder sjusk eller uansvarlighed. Deming 95/5 reglen er uvidenskabelig, og ikke underbygget af...

Hvad er PDCA?

PDCA er måske den vigtigste mentale model i Lean. PDCA (Plan Do Check Act) er standarden for hvorledes vi ændre noget i Lean. Det være sig når vi skal forbedre noget eller løse et problem. Store ændringer eller små justeringer. I alle tilfælde bruges PDCA modellen....

Hvad er Lean?

Lean er summen af alle gode ideer, destilleret over tid, så kun de bedste principper, ledelsesmæssige værdier og værktøjer overlever. De mindre gode falder fra og glemmes. Lean er under stadig udvikling og skal tilpasses den kontekst hvori det anvendes. Lean er...