Kontrol kort

Hvad er Kontrol kort? Viser om det målte er indenfor grænseværdierne Få et nemt overblik over om du er i kontrol med dine processer Med et kontrol kort kan du hurtigt se, om du har kontrol over din proces Kontrol kort, SPC eller statistisk proces kontrol (kært barn...

Failure mode and effects analysis (FMEA)

FMEA Analyse Failure Mode and Effect Analysis/h2> Få et overblik over hvad FEMA bruges til og hvordan du anvender værktøjet Her har du en kortfattet forklaring af hvad en FMEA analyse er. Hvad den kan bruges til, og historien bag. På akademiets Six Sigma og Lean...

Improve Fasen

Hvad er DMAIC Improve? Define, Measure, Analyze, Improve og Control I denne face ligger fokus på at implementere forbedringen Hvad er DMAIC Improve fasen? Fjerde fase i Six Sigma DMAIC modellen er Improve fasen. DMAIC handler om at gennemføre forbedringer og i denne...

Analyse fasen

Six Sigma kort fortalt? Define, Measure, Analyze, Improve og Control I denne face ligger fokus på at komme med anbefalinger til løsninger Introduktion til six sigma DMAIC modellen og hvad det kan bruges kan bruges til. Der gives også en kort introduktion til hvorledes...

Pareto analyse og 80/20 regel

Pareto analyse Et mønster vi ofte ser I forbindelse med Six Sigma projekter, ser man ofte et mønster der hedder 80/20 Hvad er en Pareto analyse som også populært går under navnet 80-20 reglen? Det er den mest anvendte statistik analyse, en empirisk lov eller regel, og...