Histogram

Hvad er et histogram? Et histogram fremstiller data på en visuel måde, herunder hvordan antal hændelser fordeler sig i klasser eller intervaller. Datasættet deles ind i en række intervaller, hvor antallet af værdier (hændelser), som falder inden for intervallerne,...