LEGO og Lean Six Sigma

LEGO og Lean Six Sigma

Casper og Kristoffer fra Compass Lean Six Sigma Kurser tog tidlig tirsdag morgen afsted til LEGO i Billund for at mødes med tidligere Compass Lean Manager kursister, og erfaringsudveksle om hvordan det er gået siden de var på Lean Six Sigma kursus. Vi var en lille...
Lean kursus hos Lægemiddelstyrelsen

Lean kursus hos Lægemiddelstyrelsen

Lean kurser hos Lægemiddelstyrelsen hjælper med top score i EMA Audit. En af Lægemiddelstyrelsens strategiske målsætninger er at udvikle en performance- og forbedringskultur, og som led heri har styrelsen siden 2017 gennemført utallige små og store Lean projekter....
Lean Ledelsessystemet

Lean Ledelsessystemet

De fleste Lean initiativer fejler fordi ledelsen overser eller ignorerer ledelsesdelen af Lean. Med andre ord, de kører videre med det ledelsessystem der blev brugt inden virksomheden startede Lean. Jeg skriver denne post, fordi jeg i sidste uge blev kontaktet af en...
Lean Principper

Lean Principper

Hvor mange principper har vi i Lean? Lean pionerer Womack og Jones beskrev 5 Lean principper i deres bog ”Lean Thinking”. Spørger man Toyota vil de sige 2 overordnede principper. Her forklarer vi dem begge. WOMACK OG JONES 5 LEAN PRINCIPPER I bogen “Lean...
Deming 95/5 Regel

Deming 95/5 Regel

Deming var meget opmærksom på, at 95% af fejl og kvalitetsproblemer kunne relateres til systemiske årsager. Kun i 5% kunne fejl eller kvalitets problemer henføres til medarbejder sjusk eller uansvarlighed. Deming 95/5 reglen er uvidenskabelig, og ikke underbygget af...
Hvad er PDCA?

Hvad er PDCA?

PDCA er måske den vigtigste mentale model i Lean. PDCA (Plan Do Check Act) er standarden for hvorledes vi ændre noget i Lean. Det være sig når vi skal forbedre noget eller løse et problem. Store ændringer eller små justeringer. I alle tilfælde bruges PDCA modellen....