LEGO og Lean Six Sigma

LEGO og Lean Six Sigma

Casper og Kristoffer fra Compass Lean Six Sigma Kurser tog tidlig tirsdag morgen afsted til LEGO i Billund for at mødes med tidligere Compass Lean Manager kursister, og erfaringsudveksle om hvordan det er gået siden de var på Lean Six Sigma kursus. Vi var en lille...
Six Sigma Kursus Bælter

Six Sigma Kursus Bælter

Hvad er Six Sigma Bælter? I Six Sigma bruger vi bælterne til at kommunikere ens Six Sigma kompetencer. Ligesom i kampsport. Det er dog ikke en entydig standard for hvad man skal kunne på hvert bælte niveau. Her er en guide til hvad bælterne typisk betyder: Det hvid...
Six Sigma i service

Six Sigma i service

Six Sigma bruges mest i produktionsprocesser, men værktøjerne er ligeså relevante at bruge i service processer. Alle steder hvor vi har et datagrundlag kan six sigma dataanalyse bruges til at optimere kvalitet i forretningsprocesser. I service bruges six sigma til at...
Six Sigma i produktion

Six Sigma i produktion

Six Sigma metodeapparat blev udviklet i en produktions virksomhed og er særdeles velegnet til at forbedre kvaliteten af produktionsprocesser. Six Sigma kan bruges til at nedbringe variation i produktionsprocessen, og dermed overholde specifikationer og tolerancer. Six...

DMAIC Projektmodellen

Six Sigma bruger DMAIC projektmodellen. Forkortelsen står for Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Hvert trin i DMAIC har et hovedspørgsmål som vi besvarer igennem Six Sigma projektet. Define: Hvad er problemet? Measure: Hvor stort er problemet? Analyze: Hvad...
Hvad er Lean Six Sigma?

Hvad er Lean Six Sigma?

Historien har vist, at både Lean og Six Sigma som forretningskoncepter skaber værdi, så hvad er Lean six sigma? Lean og Six Sigma kommer ud af den samme tradition med fokus på kvalitet og kontinuerlig proces forbedring. Hvorfor ikke kombinere Lean og Six Sigma, og...