Lean er summen af alle gode ideer, destilleret over tid, så kun de bedste principper, ledelsesmæssige værdier og værktøjer overlever. De mindre gode falder fra og glemmes. Der er ikke nogen der har opfundet Lean, og Lean er under stadig udvikling og skal tilpasses den kontekst hvori det anvendes.

Lean kultur udvikles af virksomhedens ledere og medarbejdere der sammen skaber en kultur af løbende forbedringer. Det er en måde at tænke på, ikke kun et sæt værktøjer, men en forretningsstrategi og en måde at drive en virksomhed. Det handler om at skabe mest mulig værdi for kunden, under hensyntagen til at minimere indsats, ressourcer, tid og energi.

Lean er en effektiv tilgang til at drive og organisere forretningsprocesser. I en Lean organisation betragter medarbejdere og ledere problemer som en kærkommen mulighed for forbedring og meningsfuld læring. Lean ledere fungerer som coaches. De hjælper medarbejderne med trygt at identificere problemer og træner dem i løbende at arbejde med forbedringsaktiviteter.

Hvad er Lean Ledelse?

Lean ledelsessystemet understøtter en organisation, hvor alle er engageret i løbende forbedringer, ikke kun specialisterne. Tænk på potentialet, når alle i organisationen bliver hørt og engageret i at forbedre forretningsprocesser. Lean ledelsessystemet sætter rammen for en sådan kultur. Samtidig sikre lederen, at aktiviteterne skaber værdi for kunden og virksomheden.

Hvad er Lean procesoptimering?

I Lean er der fire formål med procesforbedrede aktiviteter:

Nemmere. For medarbejderne og kunder
Bedre. Her tænkes på kvalitet
Hurtigere. Her tænkes på gennemløbs- eller leveringstid
Billigere. Her tænkes på omkostninger

Det er vigtigt at bemærke, at fokus er i ovenstående rækkefølge. Hvis du starter i den modsatte rækkefølge, med fokus på kortsigtede besparelser, vil Lean transformation højst sandsynligt fejle. Så vi starter med at gøre arbejdet lettere for medarbejdere og kunder ved at fjerne ikke-værdiskabende aktiviteter (spild).

Mere konkret, så hvad er Lean egentlig?

Lean er under konstant forandring. Lean har udviklet sig over tid i takt med at nye ideer opstår og modnes. Kun de enkle og let forståelige værktøjer og metoder overlever og bliver anvendt. Den komplicerede går i glemmebogen. Så Lean er summen af alles ideer – dine ideer, mine ideer, alles ideer. Aggregerede over tid, destilleret over tid, således at kun de bedste overlever og er tilbage.

Hvordan kan Lean hjælpe?

Lean kan anvendes i alle typer virksomheder. Du kan vælge at benytte værktøjerne (værktøjslean), eller du kan være mere ambitiøs, og gå efter at skabe en forbedringskultur (Lean kultur). Over tid skaber Lean en effektiv organisation, der kan producere bedre produkter og serviceydelser, lettere for de ansatte, lettere for kunderne, levere dem hurtigere og mere omkostningseffektivt.

Lean skaber en forandringskultur tunet til at håndtere forandringer i omverdenen, store og små. Dette, sammen med en høj operationel effektivitet, gør Lean virksomheden meget vanskelig at konkurrere imod.

Se video om hvad Lean er