Video Titel: Hvad er Lean?

 Indhold: Introduktion til Hvad er Lean og hvad vi kan bruge Lean til. Mange tror at Lean er en quick fix der kan implementeres på et år. Desværre er det ikke tilfældet, og i denne video uddybes nogle af de grundliggende forudsætninger for hvad Lean er. 

 Længde: 4 min

 Underviser: Civilingeniør Niels Fester. Niels har 30 års erfaring med Lean. Uddannet på DTU og Harvard Business School. Har studeret Lean i USA og Japan og har været fagansvarlig for Diplom-uddannelsernes Six Sigma og Lean Uddannelser.

Hvad er lean?

Lean er en samling af principper, teknikker, metoder, værdier, kultur, værktøjer og ledelsesprincipper. Der er ikke en enkelt opfinder af Lean idet Lean er kommet til gennem mange årtier med bidrag fra mange gode praktikere, herunder amerikanske kvalitetsguruer og dygtige specialister fra Toyota. Men ingen kan tilskrives at have opfundet Lean.

Lean er således summen af mange gode ideer, afprøvet i praksis, så kun de bedste og mest nyttige forbliver. De mindre gode falder fra og glemmes i takt med at nye og mere nyttige kommer til. Lean er under stadig udvikling og skal tilpasses den kontekst hvori det anvendes. Nogle værktøjer er nyttige i en service administrativ kontekst, andre er kun nyttige i en produktion.

Lean værdistrømme og flow

Når Compass bliver kontaktet for at hjælpe en virksomhed i gang med Lean, så ønsker virksomheden i 9 ud af 10 tilfælde at lære hvordan man udfører tværgående analyse af forretningsprocesser. I Lean verdenen kaldes sådanne tværgående forretningsprocesser for værdistrømsanalyse.

Med andre ord, en værdistrøm er en række af på hinanden følgende forretningsprocesser, og kan man få flow i opgaverne (informationer og materialer) gennem de tværgående forretningsprocesser, så kan man på den måde opnå en effektiv opgaveløsning. I Lean er begrebet flow helt centrat idet en høj floweffektivitet er lig med en sund virksomhed.

Lean Kultur og Kaizen

Lean kultur udvikles af virksomhedens ledere og medarbejdere der sammen skaber en kultur af løbende forbedringer og innovation (kaizen). At tingenes tilstand altid kan forbedres, bliver en naturlig måde at tænke på og en del af virksomhedens kultur. Spørger du en Toyota medarbejder hvad hendes opgaver er, vil du meget sandsynligt få svaret “min opgave er kaizen” = at arbejde med forbedringer. Alle medarbejder hos Toyota arbejder med forbedringer, uanset hvilket niveau og hvor i virksomheden de er ansat.

Alle virksomheder har mange problemer og ting der kan forbedres. I en Lean organisation betragtes problemer som en naturlig ting og en kærkommen mulighed for forbedring og læring. Tanken er, at hvis man kan identificere, synliggøre og løse problemer, så vil man på sigt blive bedre end konkurrenterne. Derfor har Lean virksomheden mange tavler hvor problemer, med tilhørende forbedringsaktiviteter, er synliggjort for chefer, ledere og medarbejdere.

Lean handler også om at skabe mest mulig værdi for kunden, under hensyntagen til at minimere indsats, ressourcer, tid og energi – en effektiv produktion af virksomhedens ydelser eller produkter.

Lean principper

I 1990 udgav de to professorer Jim Womack og Daniel Jones bogen Lean Thinking. Bogen blev hurtigt en bestseller, og i bogen definerede forfatterne de 5 Lean principper inspireres af Toyota m.f. Principperne er snævert knyttet til værdistrømme og forretningsprocesser.

Lean Princip Nr. 1: Kunde værdi

Definer hvad kunden efterspørger og hvad der bringer værdi for kunden? Hvad er det for et job kunden hyrer os til at udføre “Job to be done”? Hvis ikke dette er klart fra starten, så vil det ikke være muligt at producere et produkt eller en serviceydelse som tilfredsstiller netop det kunder efterspørger. Derfor er princippet om kunde værdi Lean princip Nr. 1.

Lean Princip Nr. 2: Værdistrømmen

Når vi har identificeret hvad der bringer værdi for kunden, så er det en forretnigsproces (i Lean terminologi kaldet en værdistrøm) der levere det efterspurgte værdi (produkt eller service). I praksis designer vi en værdistrøm som producere præcis det som kunden efterspørger. Når værdistrømmen er designet har vi også mulighed for at fjerne aktiviteter i værdistrømmen som ikke bringer værdi (også kaldet spild). Lean princip Nr. 2 går således ud på at definere den værdistrøm der kan producere det ønskede produkt eller serviceydelse.

Lean Princip Nr. 3: Flow

Igennem den designede værdistrøm (de tværgående forretningsprocesser) flyder flowobjekter i form af informationer og materialer. Lean princippet om flow er særdeles vigtigt i etableringen af en Lean operation. Det modsatte af flow er en tilstand hvor materialer og informationer konstant går i stå eller hober sig i flaskehalse. Hvordan kan en virksomhed være effektiv hvis der konstant er flaskehalse eller flowobjekterne snegler sig af sted? En af de store forskelle mellem en Lean Ledelse og traditionel vestlig ledelse er, at i Lean ledelse fokuserer vi på forbedringsaktiviteter der skaber flow. Lean princip Nr. 3 er derfor: Skab flow i materialer og informationer så de flyder jævnt frem mod kunden.

Lean Princip Nr. 4: Træk

Dette princip er først og fremmest relevant i en fysisk produktion af materialer. Lad kunderne (eller næste proces i værdistrømmen) efterspørgselsbaseret trække materialer således at der ikke overproduceres til lager mere end ønsket. Princippet om træk giver først og fremmest mening når det er materialer der skal bevæges gennem værdistrømmen. Når flowobjekterne udgøres af informationer (der flyder i virksomhedens IT systemer) skubbes de igennem værdistrømmen. I praksis er dette tilfældet i værdistrømme hvor flowobjekterne udgøres af dokumenter, sager og dataregistreringer.

Lean Princip Nr. 5: Løbende forbedringer

Ovenstående værdistrømme med tilhørende flow kan løbende forbedres gennem struktureret problemløsning og optimering. Lean princip Nr. 5 er derfor princippet om løbende forbedringer, også kaldet Kaizen i Lean terminologi.

Hvad er Lean ledelse?

Lean ledere fungerer som coaches. De hjælper medarbejderne med trygt at identificere problemer og træner dem i løbende at arbejde med forbedringsaktiviteter.

Til Lean hører også et ledelsessystem. Systemet udgøres af 6 komponenter og understøtter en organisation, hvor alle er engageret i løbende forbedringer (kaizen). Tænk bare på potentialet, når alle medarbejdere i organisationen bliver hørt og engageret i at forbedre virksomhedens forretningsprocesser. Lean ledelsessystemet sætter rammen for en sådan kultur.

Hvad er Lean procesoptimering?

Mange tænker på Lean som værende et værktøj til optimering af forretningsprocesser. Og Lean har også rigtig meget fokus på processer. Der er 4 formål med at forbedre processerne:

1. At gøre tinge nemmere for medarbejderne og kunder
2. At gøre produkterne bedre – skabe mere værdi for kunderne
3. At udgøre opgaverne hurtigere. Her tænkes på gennemløbs- eller leveringstider
4. At producere ydelser og produkter billigere. Her tænkes på omkostninger

Det er vigtigt at bemærke, at fokus er i ovenstående rækkefølge, og særlig under hensyn til de to første punkter – at gøre tingene nemmere (punkt 1), under stadig hensyntagen til kvalitet (punkt 2). Hvis tingene bliver nemmere at udføre, og bedre (kvalitet – rigtig første gang), så kommer tingene også hurtigere igennem systemet (punkt 3). Hvis punkt 1, 2 og 3 forbedres, så øges sandsynligheden for at kunderne kommer tilbage, samtidig med, at omkostninger minimeres (punkt 4). Så rækkefølgen er vigtig.

Hvis du starter i den modsatte rækkefølge, med fokus på kortsigtede besparelser, så vil det være vanskeligt, og din Lean transformation vil højst sandsynligt fejle. Så start med fokus på punkt 1 og 2 – så kommer punkt 3 og 4 automatisk efterfølgende.

Lean historie og evolution

Lean er ikke opfundet af nogen. Lean er kommet til over de sidste mange år, men det var i bogel “Lean Thinking” at Jim Womack og Daniel Jones for alvor satte begrebet Lean på dagsordenen. Det at tænke i tværgående forretningsprovesser, også kaldet værdistrømme, flow og forbedringskultur var på det tidspunkt nyt. Og forfatterne beskrev det så andre mennesker kunne forstå det.

Så Lean er under konstant forandring og har udviklet sig over tid i takt med at nye værktøjer og metoder opstår. Historisk er det ofte de enkle og let forståelige værktøjer der overlever og bliver anvendt. De komplicerede går ofte i glemmebogen. Så Lean er summen af alles ideer – dine ideer, mine ideer, alles ideer. Aggregeret over tid så kun de bedste overlever og er tilbage.

Hvad kan Lean hjælpe med?

Lean virksomheden kan producere produkter og serviceydelser der bringer mere værdi til kunderne, hurtigere end konkurrenterne, og ved brug af færre ressourcer. Dette skaber over tid mere loyale kunder der kommer igen fordi de får mere værdi, hurtigere leveret, i forhold til konkurrenterne. Derved øges sandsynlighed for genkøb.

Lean skaber en forandringskultur tunet til at håndtere forandringer i omverdenen, store og små. Dette, sammen med en høj operationel effektivitet, gør Lean virksomheden meget vanskelig at konkurrere imod.

Hvilke virksomheder kan bruge Lean?

Lean er en måde at drive en virksomhed på. Lean kan derfor anvendes i alle typer virksomheder, og i alle virksomhedens funktioner. Lean er ikke kun anvendeligt i produktion, men kan i høj grad også bruges i virksomhedens service og administrative funktioner. Virksomheden kan vælge at benytte værktøjerne alene (værktøjslean), eller den kan være ambitiøs, og gå efter at skabe en forbedringskultur (Lean kultur eller kaizen kultur).

Over tid skaber Lean en effektiv organisation der kan udvikle og producere produkter og serviceydelser hurtigere og mere omkostningseffektivt. Det kan både vores offentlige og private virksomheder bruge.

Andre gik til

Andre så også

Opbygning af et Lean system

Hvad er PDCA?

Visuel Ledelse og Tavler

Hvad er Gemba?

Værdistrømsanalyse 

Problemer er skatte

5S og Lean

Lean Historie

Kaizen

Flow

Lean principper

Lean certificering

Lean er anderledes

Spild

Standard arbejde

Lean ledelsessystemet

Tavlemøde

Floweffektivitet

Procesforbedringer

Vores kurser

N Undervisere uddannet i Japan
N Certificering inkluderet
N Fleksible kursus datoer
N Online Lean kursus materiale
N Tilknyttet ERFA netværk

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Andre læser også

Hvad er lean?

Gemba

Værdistrømme og flow

Kaizen

PDCA-cirklen