Hvad er en LEAN værdistrøm?

Certificerede Lean kurser … Hver måned

Lær om hvad du kan bruge værdistrømsanalyse til, og hvor det giver bedst mening at bruge den.

Der er en lighed mellem kaizen, og måden hvorpå en elitesportsmand med små justeringer, forbedre sine præstationer – løbende forbedringer. 

En Lean værdistrøm er en visuel præsentation af selve flowet af materialer og informationer gennem en proces, på tværs af organisation, ofte fra ordre til levering. Værdistrømmen hjælper med at se muligheder, herunder særligt hvor vi kan gøre det lettere for kunder og medarbejdere, forbedre kvaliteten, forkorte leveringstid og reducere omkostninger. Der er nogle vigtige begreber i relation til en værdistrøm.

  • Forretningsproces: En værdistrøm består af flere, på hinanden følgende forretningsprocesser.
  • Flow objekt: Der er 3 generiske typer flow objekter; materiale, information, og i sjældne tilfælde mennesker (f.eks. patienter på hospitaler).
  • Proces tid (PT): Tid til at udføre en opgave (proces). For eksempel tager det 2 minutter at indtaste en ordre.
  • Gennemløbstid (GT): Tid fra opgaven modtages til den afsluttes, inklusiv ventetid. Gennemløbstiden kan f.eks. være 14 dage. Summen af procestider er måske kun 10 minutter – resten er ventetid.
  • AS IS Værdistrøm: Som værdistrømmen ser ud i dag.
  • TO BE Værdistrøm: Fremadrettet design af værdistrømmen.
  • Hot Spots i Værdistrøm: De processer i en værdistrøm, hvor du har problemer. F.eks. kvalitetsproblemer, flaskehalse eller tilbageløb i en administrativ værdistrøm.

Hvad kan værdistrømme bruges til?

  • Projektdeltagerne får en fælles forståelse for hvilke hovedproblemer der skal forbedres i værdistrømmen.
  • Hjælper med at se muligheder, herunder særligt hvor vi kan gøre det lettere for kunder og medarbejdere, forbedre kvaliteten, forkorte leveringstid og reducere omkostninger.
  • Hjælper med at få flow i opgaveløsning. Du har her et overblik over akademiets certificerede Lean startup kurser.
Video: Flow – Tankegang

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk