hvad er en lean værdistrøm?

En Lean værdistrøm er en visuel præsentation af flowet af materialer og informationer gennem på hinanden følgende processer på tværs af organisation, ofte fra ordre til levering. Værdistrømmen hjælper med at se muligheder, herunder særligt hvor vi kan gøre det lettere for kunder og medarbejdere, forbedre kvaliteten, forkorte leveringstid og reducere omkostninger. Der er nogle vigtige begreber i relation til en værdistrømmen.

 • Forretningsproces: En værdistrøm består af flere på hinanden følgende forretningsprocesser.
 • Flow objekt: Der er 3 generiske typer flow objekter; materiale, information og i sjældne tilfælde mennesker (f.eks. patienter på hospitaler).
 • Flow: Der er 3 generiske typer flow; informationsflow, materialeflow og menneskeflow (f.eks. at en patient oplever flow i sit patientforløb).
 • Proces tid (PT): Tid til at udføre en opgave (proces). For eksempel tager det 2 minutter at indtaste en ordre.
 • Gennemløbstid (GT): Tid fra opgaven modtages til den afsluttes, inklusiv ventetid. Gennemløgstiden kan f.eks. være 14 dage. Summen af procestider er måske kun 10 minutter – resten er ventetid.
 • AS IS Værdistrøm: Som værdistrømmen ser ud i dag.
 • TO BE Værdistrøm: Fremadrettet design af værdistrømmen.
 • Hot Spots i Værdistrøm: De processer i en værdistrøm, hvor du har problemer. F.eks. kvalitetsproblemer, flaskehalse eller tilbageløb i en administrativ værdistrøm.

Hvad kan værdistrømme bruges til?

 • Projektdeltagerne får en fælles forståelse for hvilke hovedproblemer der skal forbedres i værdistrømmen.
 • Hjælper med at se muligheder, herunder særligt hvor vi kan gøre det lettere for kunder og medarbejdere, forbedre kvaliteten, forkorte leveringstid og reducere omkostninger.
 • Hjælper med at få flow i opgaveløsning.

Se video om værdistrømme