Video Titel: Hvorfor lean?

 Indhold: Introduktion til hvorfor det er en god ide at arbejde med Lean. Der gives også en kort introduktion til hvorfor det både er i medarbejdere, ledelsens og virksomhedsejernes interesse at arbejde med Lean. 

 Længde: 3 min

 Underviser: Civilingeniør Niels Fester. Niels har 30 års erfaring med Lean. Uddannet på DTU og Harvard Business School. Har studeret Lean i USA og Japan og har været fagansvarlig for Diplom-uddannelsernes Six Sigma og Lean Uddannelser.

Hvorfor lean?

Hvorfor skal vi overhovedet arbejde med Lean? Hvem gavner det? Hvad får vi ud af det? Det kan ofte være uklart hvorfor det er en god ide at arbejde med Lean. Når du starter med Lean, er det bydende nødvendigt, at det gøres klart hvorfor virksomheden skal i gang med Lean. 

Hvilken interesse har ledelsen?

Det er oplagt, og der er mange gode grunde til at ledelsen og virksomhedens ejere ønsker Lean. Lean kan hjælpe med:

  1. Kvalitetsforbedringer? Jean er først og fremmest et værktøj til at forbedre service- og produktkvalitet. Dette øger sandsynligheden for kundens genkøb, og dermed også indirekte på virksomhedens omsætning.
  2. Forbedringer af leveringstider? Lean har stor fokus på flow og gennemløbstider. En hurtig leverance med den ønskede kvalitet vil også øge sandsynligheden for at kunden køber igen. Dermed har en hurtig gennemløbstid indflydelse på virksomhedens omsætning.
  3. Forbedring af omkostningsstrukturen? Lean har fokus på at minimere eller fjerne aktiviteter der ikke bringer værdi, også kaldet spild. Dette har direkte indflydelse på lønsomhed.
  4. Lønsomhed? Universitetet i Milano har over en periode på 7 år fult 100 virksomheder der arbejder med Lean og analyseret hvordan virksomhedernes lønsomhed udviklede sig. Som kontrolgruppe havde de 100 virksomheder fra samme udvalg af brancher som ikke arbejdede med Lean. Allerede efter 18 – 24 måneder stak Lean virksomhederne af målt på både EBIT og EBITDA. Der er med andre ord penge i Lean. 

Hvad så med medarbejderne?

Lean kan med andre ord hjælpe med alle 4 punkter. Men hvad med medarbejderne – hvad får de ud af Lean? Der er ingen tvivl om at det er sjovere at arbejde i en virksomhed der tjener penge. Men det forudsætter at virksomhedens ledelse ikke falder for fristelsen til at afskedige medarbejdere som følge af, at Lean virksomheden kan producere det samme med færre hænder. 

Andre gik til

Andre så også

Opbygning af et Lean system

Hvad er PDCA?

Visuel Ledelse og Tavler

Hvad er Gemba?

Værdistrømsanalyse 

Problemer er skatte

5S og Lean

Lean Historie

Kaizen

Flow

Lean principper

Lean certificering

Lean er anderledes

Spild

Standard arbejde

Lean ledelsessystemet

Tavlemøde

Floweffektivitet

Procesforbedringer

Vores kurser

N Undervisere uddannet i Japan
N Certificering inkluderet
N Fleksible kursus datoer
N Online Lean kursus materiale
N Tilknyttet ERFA netværk

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Andre læser også

Hvad er lean?

Gemba

Værdistrømme og flow

Kaizen

PDCA-cirklen