Vælg en side

LEAN Modul E

Lean kata modul

Modulet indeholder alt om Toyota Kata mdtode til optimering af processer.
 • Toyota kata
 • Forbedrings kata
 • Coaching kata
 • Kata udrulning
 • Kata Design
 • Nuværende situation analyse
 • Target conditions
 • 5 Spørgsmål coaching kort
 • Coaching Cyklus
 • Toyota Kata udrulning
 • Design af Story Boards
 • PDCA Log
 • Hindrings Log

Her kan du læse om indhold på modul E, Lean Toyota Kata. I links kan du læse om Lean begreber og værktøjer, og på flere af dem er der også små videoer. Du kan se en oversigt over alle Lean kurser København og Aarhus her.

LEAN og Toyota Kata er begge metoder og tilgange til at optimere processer og forbedre effektiviteten i en organisation. Her er en uddybning af hver af dem og eksempler på, hvordan de kan anvendes:

LEAN: LEAN er en metodik, der oprindeligt blev udviklet af Toyota og er blevet populær inden for forskellige brancher og organisationer. Formålet med LEAN er at eliminere spild, forbedre produktkvalitet og øge effektiviteten i arbejdsprocesserne.

Eksempler på LEAN-begreber og værktøjer inkluderer:

 1. Værdistrømsanalyse: Dette er en metode til at kortlægge og analysere hele værdistrømmen for en proces eller et produkt. Ved at identificere ikke-værditilførende aktiviteter kan man identificere områder, der kan forbedres eller fjernes for at skabe en mere strømlinet proces.

 2. 5S-metoden: Dette er en tilgang til arbejdspladsorganisation, der består af fem trin: Sortér, Systematisér, Skinnende rent, Standardisér og Selvdisciplin. Ved at implementere 5S-metoden kan man skabe et mere organiseret og effektivt arbejdsmiljø.

 3. Kanban: Dette er en visuel styringsmetode, der bruger kort eller tavler til at styre arbejdsflowet. Ved at visualisere opgaver og arbejdsprocesser kan man opnå bedre kontrol og reducere overbelastning.

Toyota Kata: Toyota Kata er en tilgang til kontinuerlig forbedring og udvikling af medarbejdere og teams. Det fokuserer på at skabe en kultur, hvor forbedringer bliver en naturlig del af dagligdagen.

Eksempler på elementer inden for Toyota Kata inkluderer:

 1. Forbedrings kata: Dette er en struktureret tilgang til at definere og arbejde mod forbedringer. Den består af fire trin: Forstå den aktuelle tilstand, Fastlæg en målværdi, Udfør eksperimenter og Lær fra eksperimenterne.

 2. Coaching kata: Dette er en tilgang til coaching og udvikling af medarbejdere. Den fokuserer på at hjælpe medarbejderne med at opbygge færdigheder og forbedre deres evne til at løse problemer og opnå mål.

 3. Kata udrulning: Dette handler om at implementere Toyota Kata som en bredere tilgang til forbedring på tværs af organisationen. Det indebærer at træne og støtte ledere og medarbejdere i at anvende kata-metoden i deres daglige arbejde.

 4. PDCA (Plan-Do-Check-Act) Log: Dette er et værktøj til at planlægge, udføre, evaluere og handle på forbedringsinitiativer. Det hjælper med at sikre, at forbedringer bliver systematisk fulgt og evalueret for at opnå vedvarende resultater.