Vælg en side

Six Sigma Modul G

Six Sigma Green modul

Efter dette modul har du mulighed for Six Sigma Green certificering.

Her kan du læse om indhold på modul G, Six Sigma Green og forandringsledelse. I links kan du læse om Lean begreber og værktøjer, og på flere af dem er der også små videoer. Til Six Sigma kursus Green Belt, eller Lean uddannelser.

Dette modul, kendt som Modul G, er en del af uddannelsen og er en vigtig del af forberedelsen til at opnå Six Sigma Green Belt-certificeringen.

Indholdet i Modulet G inkluderer følgende emner mm.:

 1. Analysefasen: Dette afsnit fokuserer på at lære deltagerne at foretage analyser af forretningsprocesser for at identificere områder, der har behov for forbedringer. Nogle af de specifikke værktøjer, der dækkes i denne fase, er:
 • Pareto-analyse: En metode til at identificere og prioritere problemer baseret på deres hyppighed eller indvirkning.
 • Fiskebensanalyse (også kendt som årsags-virkningsdiagram): Et værktøj til at analysere og identificere de underliggende årsager til et problem.
 • Histogram: En grafisk repræsentation af datafordelingen for et givet sæt observationer.
 1. Improvefasen: Dette afsnit fokuserer på at hjælpe deltagerne med at generere løsninger og implementere forbedringer i forretningsprocesserne. Nogle af de værktøjer, der dækkes i denne fase, er:
 • SPC (Statistical Process Control) kontrolkort: Et værktøj til at overvåge og styre processer ved hjælp af statistiske metoder.
 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): En metode til at identificere og analysere potentielle fejl og deres indvirkning på processen.
 • E=QxA: En formel til at evaluere den samlede kvalitet af en proces ved at multiplicere effektiviteten (E) af processen med dens kvalitetsniveau (Q).
 1. Controlfasen: Dette afsnit fokuserer på at sikre, at de implementerede forbedringer opretholdes og overvåges over tid. Det dækker også emner omkring forandringsledelse og hvordan Six Sigma kan integreres i organisatoriske forandringer.

Ud over ovenstående emner inkluderer Modulet G også aspekter af forandringsledelse og integration af Six Sigma-metoder i organisatoriske processer. Dette sikrer, at deltagerne ikke kun får tekniske færdigheder til at løse problemer, men også forstår betydningen af ​​forandringsledelse og implementering af løsninger i en virksomhedskontekst.

Yderligere ressourcer, der er nævnt, er links til Lean-begreber og -værktøjer, som kan supplere Six Sigma-metoderne. Disse ressourcer kan hjælpe deltagerne med at udvide deres viden og værktøjskasse inden for procesforbedring.

Det er vigtigt at bemærke, at dette er en overordnet forklaring af indholdet i Modulet

 • SPC Kontrolkort
 • Kontrol kort vs linie graf – se forskel
 • Analyser et kontrolkort og fremhæv en forandring
 • FMEA