Six Sigma Modul H

Six Sigma Black Modulet

På Six Sigma Black Belt modulet arbejder vi med videregående Six Sigma værktøjer og forandringsledelse. Modulet er akademiets sidste Six Sigma modul.

Her kan du læse om indhold på modul H, Six Sigma Black. I links kan du læse om Lean Six Sigma begreber og værktøjer, og på flere af dem er der også små videoer. Få her et samlet overblik over akademiets Lean uddannelser.

 • Black Belt ansvarsområde
 • Analyse af målesystemet (MSA)
 • Systemiske løsninger – gennemgang
 • Yield
 • CPQ
 • Stikprøveteori
 • Six Sigma forandringsledelse
 • Matrix Plot
 • Design of Experiments (DOE)
 • Design for Six Sigma (DFSS)
 • DMADV
 • Forandringsledelse
 • Kano modellen
 • Box Whisker
 • Design for X
 • 5 punkter før du vælger projekt
 • Data rens gennemgang