Six Sigma metodeapparat blev udviklet i en produktions virksomhed og er særdeles velegnet til at forbedre kvaliteten af produktionsprocesser. Six Sigma kan bruges til at nedbringe variation i produktionsprocessen, og dermed overholde specifikationer og tolerancer.

Six Sigma er en effektive måde at få styr på sin variation gennem analyse af procesvariable. Ofte er det uklart hvilke variable der fåresager variation, og six sigma kan som metodeapparat hjælpe med at identificere de relevante variable og dermed minimere variation. Målet er en ekstrem lille variation så en konsistent kvalitet kan opretholdes. På akademiets Six Sigma kurser kan du lære mere om Six Sigma og hvordan det anvendes.