Failure mode and effects analysis (FMEA)

FMEA Analyse Failure Mode and Effect Analysis/h2> Få et overblik over hvad FEMA bruges til og hvordan du anvender værktøjet Her har du en kortfattet forklaring af hvad en FMEA analyse er. Hvad den kan bruges til, og historien bag. På akademiets Six Sigma og Lean...

Improve Fasen

Hvad er DMAIC Improve? Define, Measure, Analyze, Improve og Control I denne face ligger fokus på at implementere forbedringen Hvad er DMAIC Improve fasen? Fjerde fase i Six Sigma DMAIC modellen er Improve fasen. DMAIC handler om at gennemføre forbedringer og i denne...

Analyse fasen

Six Sigma kort fortalt? Define, Measure, Analyze, Improve og Control I denne face ligger fokus på at komme med anbefalinger til løsninger Introduktion til six sigma DMAIC modellen og hvad det kan bruges kan bruges til. Der gives også en kort introduktion til hvorledes...

Pareto analyse og 80/20 regel

Pareto analyse Et mønster vi ofte ser I forbindelse med Six Sigma projekter, ser man ofte et mønster der hedder 80/20 Hvad er en Pareto analyse som også populært går under navnet 80-20 reglen? Det er den mest anvendte statistik analyse, en empirisk lov eller regel, og...

Fiskebensdiagram

Fiskebensanalyse Brainstorming værktøj fiskebensanalyse kan bruges til at finde årsagen for de fejl i måler Fiskebensanalysen er et enkelt og meget anvendt værktøj til brainstorming, på årsager til kvalitetsproblemer. Efter en fiskebensdiagram vil du have nogle gode...
Hvad er Lean ledelse?

Hvad er Lean ledelse?

Lean Management eller Lean Ledelse? Lean ledelse er et ledelsessystem som hele organistaionen kan arbejde ud fra Hvor skal fokus ligge hos en leder i en virksomhed der arbejder med lean? Mange Lean initiativer fejler fordi ledelsen tænker på Lean som nogle værktøjer,...