Hvad er SAFe©
Metoder og Teknikker

10 Vigtige om SAFe©

Hvad er SAFe© og hvordan hænger det sammen med Lean?

1. Hvad er SAFe?

SAFe står for ”Scaled Agile Framework”, og er det førende agile rammeværk til udviklingsprojekter i store virksomheder. Rammeværket bruges i dag af hundredvis af virksomheder til at forbedre produktivitet, kvalitet og time-to-market af i udviklingsprojekter.

2. Hvorfor SAFe?

Vi oplever ofte, at store IT projekter bliver forsinkede og budgettet overskredet. Resultatet er frustration, ikke mindst fra kundernes side. Og dette på trods af, at virksomheden har brugt mange timer og utallige møder, på at koordinere og møde de krav som der altid er til et stort IT projekt. Og tilføjelse af flere udviklere, flere statusmøder eller strammere styring og ledelsesmæssig opfølgning hjælper ikke hvis den grundliggende udviklingsmetode er mangelfuld. Tværtimod forsinker det de få nøgleudviklere der bedre skulle bruge tiden på at udvikle.

3. Hvad er grundideen med metoden?

SAFe er et Enterprise rammeværk. Det definerer mange af IT projektets entiteter, herunder roller, mødeformater, udviklingskadencer mm. Rammeværket kan beskrives som et komplet system til at drive store IT projekter, herunder også til at øge gennemsigtighed, forudsigelighed og budgetoverholdelse. Du kan også lære mere om dette på akademiets Lean kurser.

4. Fordele med agile metode

SAFe er ikke et enkeltstående teamværktøj. Det er et rammeværk der infiltrerer og påvirker alle afdelinger. Og ved at sikre afstemning på tvært af teams, sikrer Agile og SAFe en øget sandsynlighed for projekt succes. Fordele ved at bruge SAFe© metoden er:

 • 20-50% forøgelse af produktivitet
 • 25-75% forbedring af kvalitet
 • 30-75% hurtigere time to market
 • 10-50% forbedring af jobtilfredshed

Kilde: Her.

lean forandringsledelse

5. Hvem bruger rammeværket?

Det er vores oplevelse, at særligt IT udviklingshuse har stor glæde af SAFe©. Og selvom det kommer ud af en Lean verden, så at metoden tunet hen imod særligt IT udvikling.

6. Hvordan indgår Lean i SAFe?

I rammeværket indgår 10 agile Lean principper., og har man tidligere arbejde med Lean, så er det tydeligt at tankesæt og principper er tydelig inspireret af Lean.

Tag et økonomisk perspektiv

Økonomi tænkes ind fra starten. Alting har en omkostning, selv tid. Ved at tænke økonomi ind fra starten øges sandsynligheden væsentligt for at overholde projektets budget.

Tænk systemisk med SAFe

Alting hænger sammen. Påvirkes én komponent – påvirkes hele systemet. Denne forståelse sikrer blandt andet, at der er en bred koordinering under hele udviklingsforløbet.

Forvent variation – hold dine muligheder åbne

I større projekter er det svært at vide hvilken løsning der er den bedste. Derfor er det bedste praksis i SAFe at tænke flere løsninger ind og senere via test kunne vælge den bedste.

Byg inkrementielt med hurtige lærings cyklusser – SAFe

Store løsninger udvikles bedst i små dele, ofte for at teste om det er den rigtige løsning. Ved at holde udvikling i såkaldte sprints er der hele tiden fremdrift hen mod slutmålet.

Brug milepæle baseret på objektiv evaluering af fungerende systemer

Men definerer målepunkter tidligt i projektet og evaluerer objektivt fremdrift op mod disse målepunkter.

Visualiser og begræns antallet af samtidige opgaver, reducerer mængden af opgaver og hold styr på køen af udestående opgaver

Fremdrift og forsinkelser er tydelige, alle er alignet, man mødes ofte for at løse forsinkelser forhindringer og forandringer

Indfør kadence og synkroniser på tværs i SAFe

Udviklingshastighed og koordinering på tværs er vigtige elementer for at sikre en god leverance.

Frigiv motivationen hos videns medarbejdere

Ved at tilbyde autonomi og et klart kommunikeret formål, opnås en høj grad af involvering og øget motivation hos projektets medarbejdere.

Decentraliserer beslutningstagen med SEFe

Den der er tættest på processen er den der bedst kan definere løsningerne. Ved en høj grad af gennemsigtighed, involvering og autonomi sikre hurtig beslutningstagen.

Organiser omkring værdi

Det klassiske hierarki og opbygningen i siloer opløses i SAFe. I stedet organiserer man projektet omkring et værdi fokus og selve leverancen.

7. Hvad er historien bag rammeværket og Agile?

SAFe© blev introduceret i 2011, og siden da er der blevet introduceret 5 store opdateringer.
Bygget ovenpå de oprindelige agile principper defineret i 2001 adresserer SAFe© hvordan en stor organisation arbejder agilt. Du kan her se læse mere om akademiets agile kurser.

8. Lean Kursus og SAFe©

Undervisningen foregår som en kombination af teori og praktiske øvelser. Og på akademiets Lean kurser modul C kan du lære mere om emnet. Læs mer om akademiets Lean kurser.

 

 • Medarbejder udvikling
 • Effektiv træning og uddannelse
 • Leder standard arbejde
 • Lean lederens fokus
 • Forandringsledelse i Lean projekt
 • Kotters 8-trinsmodel i Lean projekt
 • Lean Organisationen og Lean kurser
 • Lean transfromation for topledelsen
 • Lean transfromation for teamlederen
 • Lean og SAFe©
 • Lean Transformation Model
 • Lean Change Management
 • Lean værdier
 • Lean og agile
 • Lean og Scrum
 • Strategiprocessen
 • Lean projektledelse
 • Lean forandringsledelse

Deltage må akademiets Lean kursus og få inspiration til SAFe©.

9. Agile og SCRUM kurser

Baggrunden er en erkendelse af, at software udviklingsprojekter der udvikles gennem en vandfalds projektmodel, ikke kørte optimalt. Agile og Scrum understøtter og accelerer hurtig udvikling gennem små iterative læringscyklusser frem for en langstrakt vandfalds projektmodel. Og ligesom med Lean, så bruger vi i Agile og Scrum også visuelle tavler med daglige stand up møder. Du kan her læse om akademiets Scrum Product Owner kursus og Scrum kursus og SCRUM Master kursus. God fornøjelse.

10. Agile coach uddannelse

Ønsker du at overbygge med akademiets Agile Coach uddannelse og PAC certificering, og har du allerede deltaget på et eller flere Agile kurser, så kan du opnå merit, også selvom kurset er fra en anden kursus udbyder. Du kan opnå merit for følgende Agile kurser:

Scrum Master Kursus 2 Dage
Product Owner Kursus 2 Dage
Agil Ledelse+ Transformation Kursus 2 Dage

For at opnå Agil Coach certificering skal du have deltaget på alle 3 ovenstående kurser. 

kursus

Kontakt os

Compass København
Købmagergade 67
1150 København

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk