Hvad er datatyper i six sigma? Da Six Sigma er datastyret, så giver det god mening at forstå datatyperne lidt bedre. Nogle af analyserne er desuden afhængige af, at vi oplyser den rigtige datatyper. Vi beskriver normalt at to forskellige datatyper:

  1. Diskret og kontinuert.
  2. Diskret data er typisk udtryk for et antal.

Noget vi tæller: F.eks. antal fejl på en uge

Kontinuert: Typisk udtryk for noget man kan måle.

Alternativt noget vi måler: F.eks. Højde, vægt, tid, afstand.