handelsbetingelser

Afmelding kursus

Afmelding af kursus skal ske per mail, og der gælder følgende: 

  • Afmelding 7 dage inden første kursusdag: Kurset krediteres 100%
  • Afmelding eller flytning senere end 7 dage inden første kursusdag: Kurset krediteres ikke 

Ændring af kursusdage

Du kan altid ændre (fremrykke eller udskyde) dato for dine kursusmoduler, og Compass vil altid finde en kursusdato til dig. Det hænder at modulerne bliver overtegnet, og der gælder her følgende:

  • Udskydelse til en ønsket kursusdato kan lade sig gøre i det omfang, at den fremtidige kursusdag (eller modul) ikke senere bliver overtegnet af nytegnede kursister. Hvorvidt kursusdagen (eller modulet) bliver overtegnet er Compass ikke klar over før umiddelbart inden kursusmodulet (i praksis 3 dage).
  • Kursister kan ikke reservere plads på kursusdage som udskydes, og kursister kan derfor ikke garanteres plads på det hold de måtte ønske at udskyde til. Bliver det kursusmodul du måtte ønske at udskyde til overtegnet, vil Compass foreslå en tilsvarende senere kursusdag (og/eller en alternativ kursus lokation).
  • Akademiet vil lade dig vide, hvis den kursusdag du ønsker at udskyde til bliver overtegnet. Du vil få endelig besked 2 dage inden.
  • Akademiet forbeholder sig ret til at udskyde moduler såfremt der opstår sygdom eller andre lignende forhold der gør at modulet ikke kan afvikles som planlagt.
  • Har du lavet “NO SHOW” (=du undlader at give os besked) på et kursusmodul du var tilmeldt, vil du stå bagest på en venteliste, og vi kan ikke garantere din deltagelse.
  • Ved udskydelse af kursus bortfalder mulighed for afmelding.

Adgang til kursusmateriale

Kursister har 12 måneders adgang til kursusmateriale og dokumenter i Compass Learning Management System.

Overdragelse af kursusplads

Du kan overdrage din kursusplads til en kollega. Dette gælder ikke for kursister tilmeldt rabatordninger.