Handelsbetingelser

Betingelser for at flytte, ændre, afmelde og fakturering

Akademiet tilstræber maksimal fleksibilitet når du deltager på kurserne. Læs her om betingelser inden du tilmelder dig.

1. Afmelding kursus

Der gælder følgende:

  • Afmelding 1 arbejdsdag inden første kursusdag: Kurset krediteres 100%
  • Afmelding senere end 1 arbejdsdag inden første kursusdag: Kurset krediteres ikke

2. Udskydelse af kursusdage

Du kan ændre (fremrykke eller udskyde) dato for dine kursusmoduler i op til 2 år. Indenfor 2 år vil Compass altid finde en kursusdato til dig. Det hænder at modulerne bliver overtegnet, og der gælder her følgende:

Udskydelse til en ønsket kursusdato kan lade sig gøre såfremt den fremtidige kursusdag (eller modul) ikke senere bliver overtegnet. Hvorvidt kursusdagen (eller modulet) bliver overtegnet er Compass ikke klar over før umiddelbart inden kursusmodulet (i praksis 2 dage). Bliver kursusmodulet overtegnet, vil Compass foreslå en tilsvarende senere kursusdag (og/eller en alternativ kursus lokation). Du kan maksimalt udskyde hvert modul en gang.

Ved udskydelse af kursus bortfalder mulighed for kreditering af kursushonorar.

3. Fakturering gennem tredje part betalingssystemer og portaler

Fakturering sker gennem fremsendelse af Pdf faktura. Compass er ikke forpligtet til at blive opkoblet på, eller foretage fakturering gennem, 3 part elektroniske betalingssystemer for at kunne fakturere og opkobling kan aldrig blive en forudsætning for at Compass kan modtage betaling. En undtagelse herfra er det elektroniske betalingssystem VIRK som Compass understøtter.

4. Udfyldelse af blanketter med bank og virksomhedsoplysninger

Compass er ikke forpligtet til at skulle udfylde de af kunden specificerede blanketter indeholdende bank og virksomhedsoplysninger mm. Og udfyldelse af blanketter kan aldrig blive en forudsætning for betaling af Compass ydelsen.

I de tilfælde hvor kunden har behov for disse oplysninger vil Compass sende en fyldestgørende blanket indeholdende bank og virksomhedsoplysninger mm. til brug for kundens egen udfyldelse af blanketter og registrering i egne systemer.

5. Adgang til kursusmateriale

Kursister har 12 måneders adgang til kursusmateriale og dokumenter i Compass Learning Management System.

6. Overdragelse af kursusplads

Du kan overdrage din kursusplads til en kollega. Dette gælder ikke for kursister tilmeldt rabatordninger.

7. Fakturering Pdf faktura

Kurser faktureres ved tilmelding. Fakturering sker gennem fremsendelse af Pdf faktura.Betalingsbetingelser er  30 dage netto.

8. Morarenter

Ved manglende eller sen betaling pålægges morarenter. Morarenten udgør 1% per uge, regnet fra faktura forfaldsdato.

9. Fakturaoplysninger

Husk ved tilmelding at skriv hvad I ønsker på fakturaen. Herunder evt. juridisk navn, CVR nummer, PO nummer, cost center nummer, rekvisitionsnummer og hvad I ellers måtte ønske der skal fremgå på fakturaen. Disse informationer kommer til at stå på fakturaen. Compass vil påføre fakturaen de specificerede oplysninger.

10. Ændring af fakturaoplysninger

Ønskes de ved tilmelding registrerede fakturaoplysninger ændret, pålægges et administrationsgebyr på Kr. 1000,- plus moms.

 

 

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk

Lean kurser