handelsbetingelser

Fakturering af kursus

Kursus faktureres ved tilmelding. Kontakt venligst akademiet for alternativ faktureringsaftale.

Ændring af kursusdage

Du kan altid ændre (fremrykke eller udskyde) dato for dine kursusmoduler, og Compass vil altid finde en kursusdato til dig. Det hænder at modulerne bliver overtegnet, og der gælder her følgende:

  • Udskydelse til en ønsket kursusdato kan lade sig gøre i det omfang, at den fremtidige kursusdag (eller modul) ikke senere bliver overtegnet af nytegnede kursister. Hvorvidt kursusdagen (eller modulet) bliver overtegnet er Compass ikke klar over før umiddelbart inden kursusmodulet (i praksis 3 dage).
  • Kursister kan ikke reservere plads på kursusdage som udskydes, og kursister kan derfor ikke garanteres plads på det hold de måtte ønske at udskyde til. Bliver det kursusmodul du måtte ønske at udskyde til overtegnet, vil Compass foreslå en tilsvarende senere kursusdag (og/eller en alternativ kursus lokation).
  • Akademiet vil lade dig vide, hvis den kursusdag du ønsker at udskyde til bliver overtegnet. Du vil få endelig besked 2 dage inden.
  • Akademiet forbeholder sig ret til at udskyde moduler såfremt der opstår sygdom eller andre lignende forhold der gør at modulet ikke kan afvikles som planlagt.
  • Har du lavet “NO SHOW” (=du undlader at give os besked) på et kursusmodul du var tilmeldt, vil du stå bagest på en venteliste, og vi kan ikke garantere din deltagelse.

Adgang til kursusmateriale

Kursister har 12 måneders adgang til kursusmateriale og dokumenter i Compass Learning Management System.

Overdragelse af kursusplads

Du kan overdrage din kursusplads til en kollega. Dette gælder ikke for kursister tilmeldt rabatordninger.

Administrative byrder

Ved accept af handelsbetingelser accepterer køber også, at der ikke kan pålægges Compass yderligere forpligtelser i form af betalingsbetingelser, bankgarantier, indhentning af bankforbindelse dokumenter, underskrifter fra bank eller andre administrative opgaver.  

Afmelding kursus

Afmelding skal ske skriftligt. Vær opmærksom på, at annulleringsbetingelser også gælder i forbindelse med sygdom. Der skelnes mellem korte og lange forløb, og der gælder følgende regler.

  • Korte forløb (kurser af en eller to dages varighed): Ved flytning eller afmelding 4 uger eller senere før afholdelse betales et gebyr på 50 % af arrangementets pris. Ved flytning eller afmelding 2 uger eller senere før afholdelse betales det fulde beløb.
  • Lange forløb (kurser på 3 eller flere dages varighed): Ved afmelding 8 uger eller senere før afholdelse betales et gebyr på 50 % af arrangementets pris. Afmelding 5 uger eller senere før afholdelse betales det fulde beløb.