forretnings- betingelser

Akademiets forretningsbetingelser

Akademiet tilstræber maksimal fleksibilitet for dig som kursist og vi har kun få regler som følger.

Afmelding kursus

Der gælder følgende:

  • Afmelding før 7 kalenderdage inden kursus start: Hele kursushonorar refunderes.
  • Afmelding senere end 7 kalenderdage inden kursus start: Kursushonorar refunderes ikke.

Fakturering af kursus

Kontakt akademiet for særlige faktureringsaftaler. Vi er vant til at tilpasse fakturering så det passer i jeres budgetkasser. Ved udskudt fakturering gælder akademiets ovenstående almindelige regler for afmelding.

Udskydelse af kursusdage

I langt de fleste tilfælde vil du før eller under dit kursus kunne udskyde kursusdage. I få tilfælde bliver modulerne overtegnet, og der gælder derfor følgende:

  • Udskydelse af kursusdage kan lade sig gøre i det omfang, at den fremtidige kursusdag (eller modul) ikke senere bliver overtegnet af nytegnede kursister. Hvorvidt kursusdagen (eller modulet) bliver overtegnet er Compass ikke klar over før umiddelbart inden kursusmodulet (i praksis 3 dage).
  • Kursister kan ikke reservere plads på kursusdage som udskydes, og kursister kan derfor ikke garanteres plads på det hold de måtte ønske at udskyde til. Bliver det kursusmodul du måtte ønske at udskyde til overtegnet, vil Compass foreslå en tilsvarende senere kursusdag (og/eller en alternativ kursus lokation).
  • Akademiet vil lade dig vide, hvis den kursusdag du ønsker at udskyde til bliver overtegnet. Du vil få endelig besked 2 dage inden.
  • Har du lavet “NO SHOW” (=du undlader at give os besked) på et kursusmodul du var tilmeldt, vil du stå bagest på en venteliste, og vi kan ikke garantere din deltagelse.

Adgang til kursusmateriale

Kursister har 12 måneders adgang til kursusmateriale og dokumenter i Compass Learning Management System.

Overdragelse af kursusplads

Du kan altid overdrage din kursusplads til en anden deltager.

Ændring af fakturaoplysninger

Fakturaoplysninger kan altid ændres. Kreditnota udstedes kun i forbindelse med aflysning af kursus og ikke i forbindelse med ændring af fakturaoplysninger, eksempelvis ved ønske om at virksomhedens adresse er anført og/eller PO nummer er anført.