Oversigt over forkortelser

En oversigt over nogen af de forkortelser, der anvendes i Lean Six Sigma

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning.

DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control

Define: Hvad er problemet?

Measure: Hvor stort er problemet?

Analyze: Hvad er årsagen til problemet?

Improve: Hvordan løser vi problemet?

Control: Hvordan fastholder vi løsningen? 

TPS: Toyota produktion System (Deres måde at drive Toyota på (Deres version af Lean)) 

VOC: Kundens stemme (Kan være en intern kunde) (Typisk mere prosa ex. kunden vil gerne have høj kvalitet)

CTQ: Critical to Quality (Hvad er kritisk for at opnå kvalitet?) (Skal være målbart)

CPQ: Cost of poor quality (Prisen for dårlig kvalitet) 

E=Q x A: Effect = Quality x Accept (Hvad du opnår er afhængig af kvaliteten i dit arbejde og folks accept.

Failure Demand: Ikke værdiskabende opgaver – Opgaver som opstår fordi vi laver fejl, opgaver vi ikke ønsker

Value Demand: Værdiskabende Opgaver – Opgaver som skal være der og vi gerne vil have

y = f(x): Y er resultatet af forskellige variabler (X’er)

SIPOC: Supplier, Input, Process, Output, Customer

P-værdi=Sandsynligheden for at data er normal fordelt. Bør være over 0,05 for at vi tror på at data er god nok.

CP=Præcision (Tænk ensartethed)

CPK=Nøjagtighed=(Tænk hvor tæt er data på målet)

 

Lær mere på vores