Her er lidt om grundlæggende statistik. Statistik er en videnskabelig metode, hvormed man effektivt anvender numeriske data, som f.eks. kan komme fra dataindsamlinger. Statistik kan være beskrivende, hvor fokus er at præsentere data grafisk. I Six Sigma bruger vi statistik til at drage konklusioner og dermed som grundlag for at træffe bedre beslutninger. Sis Sigma softwaren hjælper os med at lave alle udregninger, så vi fokuserer derfor på at lære softwaren at kende samt hvad vi kan konkludere ud fra den enkelte analyse.