Hvad er et histogram?

Viser hyppighed af hændelser

Hvornår skal du bruge et histogram til at understrege din pointe?

Et histogram fremstiller data på en visuel måde, herunder hvordan antal hændelser fordeler sig i klasser eller intervaller.

Datasættet deles ind i en række intervaller, hvor antallet af værdier (hændelser), som falder inden for intervallerne, tælles.

Et histogram er et vigtig analyse værktøj, og bruges i de fleste Six Sigma projekter. Et histogram kan produceres hurtigt og nemt med software analyse værktøjet QiMacros.

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk