Six Sigma bruger DMAIC projektmodellen. Forkortelsen står for Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Hvert trin i DMAIC har et hovedspørgsmål som vi besvarer igennem Six Sigma projektet.

  • Define: Hvad er problemet?
  • Measure: Hvor stort er problemet?
  • Analyze: Hvad er årsagen til problemet?
  • Improve: Hvordan løser vi problemet?
  • Control: Hvordan fastholder vi løsningen?

For nogen er DMAIC nemmere at bruge, fordi hver trin er mere selvforklarende end Plan Do Check Act modellen som bruges i Lean. Nedenstående viser hvordan DMAIC kan sammenlignes med Lean’s PDCA

“Control” fasen i DMAIC har samme formål som “Act” fasen i PDCA. Dvs. at stabilsere forbedringen. Bemærk at Lean typisk fokuserer på løbende små forbedringer (Kaizen). Six Sigma projekter gennemfører typisk større forbedringer. Der er ikke en rigtig eller forkert tilgang. Du skal beslutte, hvad der er bedst for din organisation.