Video Titel: Six Sigma DMAIC model forklaret hurtigt

 Indhold: Introduktion til six sigma DMAIC modellen og hvad det kan bruges kan bruges til. Der gives også en kort introduktion til hvorledes det hænger sammen med kvalitetsoptimering.

 Længde: 3 min

 Underviser: LSSMBB Torben Madsen. Torben har 25 års erfaring med Lean og Six Sigma. Uddannet Harvard Business School. Har studeret Lean i Japan og har tung praktisk erfaring som Lean Manager, Udviklingschef og Didisionschef.

DMAIC Modellen

DMAIC modellen

Skal du ikke lige på Six Sigma kursus, så kan du her lære mere om DMAIC. DMAIC projektmodellen er den i Six Sigma mest anvendte model for gennemførelse af et projekt. DMAIC modellen udgøres af 5 faser som metodisk gennemgås i Six Sigma projektet. Forkortelsen står for Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Hvert trin i DMAIC har et hovedspørgsmål som vi besvarer igennem Six Sigma projektet.

  • Define: Hvad er problemet?
  • Measure: Hvor stort er problemet?
  • Analyze: Hvad er årsagen til problemet?
  • Improve: Hvordan løser vi problemet?
  • Control: Hvordan fastholder vi løsningen?

Der skal her gives en kortfattet beskrivelse af de 5 faser: 

Fase 1 Define

I Define fasen søger vi at definere hvilket problem vi vil løse. Det lyder måske banalt, men ofte er det uklart præcis hvilket problem der søges løst, og hvad målsætningen med projektet er. Derfor Define fasen som det første i Six Sigma projektet. Hvis vi f.eks. har en proces, hvor processens ourput for en veldefinerert fejltype, så kan vi beslutte og definere, at vi kan leve med f.eks. 0,05 procent fejl. det skal også defineres hvornår det er en fejl o.s.v. Derfor starter projektmodellem med at definere hvad det er for en fejl vi ønsker at løse, hvornår er det en fejl vs. ok, hvordan afgør vi at det er en fejl, og hvilken tilstand ønsker vi at opnå, f.eks. hvor mange fejl er acceptabelt i processe. Define fasen afsluttes med at definere målet.

Fase 2 Measure

 

 

I define fasen definerede vi et mål f.eks. er 5% acceptabelt. Nu skal vi så måle (analysere) på processen for at forstå hvor stort problemet er. Hvis problemet er lille, så kan vi gå tilbage til Define fasen. Hvis problemet er stor, så går vi videre til Analyze fasen. Modellen er med andre ord ikke mere regid, end at vi altid kan tage bestik af situationen, og redefinere f.eks. en målsætning.

Fase 3 Analyze

Det gamle ordsprog om at man ikke kan løse et problem uden at kende årsagen til problemet holder 100% stik. Også i Six Sigma gør dette sig gældne, og i Analyze fasen søger vi at finde årsagen til problemet. Du skal tænke “Sherlock Holmes”. Der er mange mennesker involveret, det kan være komplekst, du vil høre mange udsagn, holdninger og antagelser. Du vil opleve, at selv medarbejdere med mange års erfaring med den specifikke proces, vil have forskellige holdninger og antagelser om hvad problemet er og hvordan det kan løses. Sherlock Holmes står imod dette pres, og baserer kun sine konklusioner på fakta. I Six Sigma verdenen er fakta = data.

Fase 4 Improve

I Analyse fandt vi årsagen til problemet, og i Improve fasen skal vi så løse problemet, og vi går ikke ud af Improve fasen før vi rent faktisk har løst problemet. Bemærk, at uanset hvor sikre vi er på at vi kender årsagen til problemet, og at vi har fundet en løsning på problemet, så vil dette løsningsforslag altid være en hypotese. Vi kan ikke være sikre på at vores løsning fungerer. De første broer mennesket byggede styrtede sammen. De første hængebroger styrtede også sammen. De første IC4 tog var ikke gode, og de første Sundhedsplatforme var heller ikke gode. Det er fordi, at både IC4 og Sundhedsplatformen begge er baseret på en hypotese om at de vil være gode i drift. Men ingen kunne vide dette med sikkerhed. Vi går ikke ud af Improve før den nye tilstand er bedre eller problemet er løst. Vi holder derfor løsningen op mod målet eller succeskriteriet fra Define fasen.

Fase 5 Control

Har du haft et kursus i projektledelse, så kender du sikkert det fortærskede – implementering – implementering – implementering, og det gælder også med Six Sigma projekter. Problemet er, at den nye tilstand, af mange forskellige årsager, glider tilbage i den gamle tilstand. Det er svært for os mennesker at ændre adfærd, og vi, er tilbøjelige til at gøre det vi plejer. Comtrol fasen har derfor fokus på at fastholde den nye tilstand. Hent konkret definerer vi det nye standard arbejde i instruktioner med tilhørende træning og uddannelse. Og det er en ledelsesopgave at tilse den reele adfærdsændring. Du kan på Compass Six Sigma kurser lære mere om DMAIC, eller du kan her læse mere om DMAIC på Wiki.

Andre gik til

Andre så også

Six Sigma forklaret pædagoisk

Six Sigma oprindelse

Six Sigma Bælter

Hvad betyder Six Sigma

Kriterier for Six Sigma

Kaizen

Flow

Kommuniker med data

Six Sigma og variation 

Lean vs. Six Sigma

Spild

Lean vs. Six Sigma

Procesforbedringer

SIPOC

VOC

Løs de rigtige problemer

SPC

Fordele ved god kvalitet BGQ

Vores kurser

N Undervisere uddannet i Japan
N Certificering inkluderet
N Fleksible kursus datoer
N Online Lean kursus materiale
N Tilknyttet ERFA netværk

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Andre læser også

Hvad er lean?

Gemba

Værdistrømme og flow

Kaizen

PDCA-cirklen