Hvad er Kontrol kort?

Viser om det målte er indenfor grænseværdierne

Få et nemt overblik over om du er i kontrol med dine processer

Med et kontrol kort kan du hurtigt se, om du har kontrol over din proces

Kontrol kort, SPC eller statistisk proces kontrol (kært barn mange navne) er et stærkt analyse værktøj i Six Sigma. Den grundliggende tanke er, at en proces skal være i kontrol og stabil, for at vi overhovedet kan forbedre den. Er processen for ustabil, kan vi ikke styre forbedringerne.

Vi bruger kontrolkortet til at måle, hvor meget processen er i kontrol. På engelsk er kontrolkortet bedste kendt under navnet: Statistical Proces Control, eller bare SPC. Six Sigma softwaren udregner selv den øvre (Upper Control Limits, eller UCL) og den nedre grænser (Lower Control Limits, eller LCL) grænse. Er processen ofte udenfor disse grænser, så kan vi konkludere, at den ikke er i kontrol, og første mål at stabilisere processen.

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk

Lean kurser