Deming var meget opmærksom på, at 95% af fejl og kvalitetsproblemer kunne relateres til systemiske årsager. Kun i 5% kunne fejl eller kvalitets problemer henføres til medarbejder sjusk eller uansvarlighed. Deming 95/5 reglen er uvidenskabelig, og ikke underbygget af redelig forskning. Ikke desto mindre stemmer det godt overens med de erfaringer man gør sig når man har en lang karriere bag sig.

Hvad kan Deming 95/5 regel bruges til?

Det minder os om, at vi som ledere skal rette fokus på systemet for at finde løsninger, og ikke søge at placere skyld eller ansvar hos medarbejderen.

Se video om Deming 95/5 regel