Vælg en side

FMEA Analyse

Failure Mode and Effect Analysis

Få et overblik over anvendelsesmulighederne og praktisk anvendelse af værktøjet FEMA

Få en kort introduktion til hvad FMEA analyse er, dens anvendelsesmuligheder og historie. På vores Six Sigma og Lean kurser i modul G, vil du få mulighed for at dykke dybere ned i FMEA analysemetoden og lære at anvende FMEA skabelonen til at registrere og organisere dine analyseresultater.

FMEA Analyse Template

FMEA skabelon

Hvad er en FMEA Analyse?

I 1940’erne udviklede det amerikanske militær en trinvis tilgang til at opdage alle mulige fejl i et design, en fremstillings- eller samlingsproces, et produkt eller en service. Dette resulterede i Failure Mode and Effect Analysis (FMEA-analyse), som er et værktøj til analyse af processer.

“Failure mode” kan oversættes til “Fejltilstande” og refererer til de forskellige måder, hvorpå noget kan gå galt. “Fejl” henviser til potentielle eller faktiske mangler, især dem der påvirker kunderne. “Effect Analysis” kan oversættes til “Effektanalyse” og refererer til undersøgelsen af konsekvenserne af disse fejl.

Formål med en FMEA Analyse?

Fejl prioriteres efter hvor alvorlige konsekvenserne er, hvor hyppigt de opstår og hvor nemme de er at opdage. Formålet med FMEA-analysen er at tage foranstaltninger for at eliminere eller reducere fejlene, begyndende med de mest prioriterede.

Fejltilstande og effektanalyse dokumenterer også risikoen for fejl. Dermed opnår man også en liste over løbende forbedringer, der skal udføres på systemet. FMEA-analysen bruges under design og konstruktion af et system for at forhindre fejl. Senere bruges analysen til kontrol før og under løbende drift af processen eller systemet. Ideelt set starter FMEA i de tidligste konceptuelle designstadier og fortsætter gennem hele produktets eller tjenestens levetid.

Hvornår bruges FMEA Analysen?

Optimalt set anvendes FMEA-analysen i hele systemets levetid. I praksis er det dog sjældent tilfældet. Her er nogle typiske situationer, hvor analysen anvendes:

  • Når et system eller en proces, et produkt eller en tjenesteydelse udformes eller om designes
  • Når et system eller en proces, et produkt eller en tjeneste anvendes på en ny måde
  • Når der planlægges forbedringer på et eksisterende system eller en proces, et produkt eller en service.
  • Når man analyserer fejl i et eksisterende system eller en proces, et produkt eller en service. Med jævne mellemrum gennem hele processen, produktet eller tjenesten

Optimalt bruges FMEA analysen gennem hele systemets levetid. I praksis er dette dog sjældent set. Her nogle typiske situationer hvor analysen tages i anvendelse.

  • Når et system eller en proces, et produkt eller en service, konstrueres eller om designes
  • Når et system eller en proces, et produkt eller en service, anvendes på en ny måde
  • Når der planlægges forbedringer på et eksisterende system eller en proces, et produkt eller en service, lær mere om dette på akademiets Six Sigma og Lean kurser
  • Når man analyserer fejl i et eksisterende system eller en proces, et produkt eller en service
  • Med jævne mellemrum gennem hele processen, produktet eller tjenestens levetid.

Hvor kan jeg lære mere om FMEA analysen?

I akademiets Six Sigma- og Lean kurser vil modul G gennemgå en FMEA-analyse. Du vil gennemgå eksempler fra den virkelige verden på denne metode (og du vil endda få mulighed for at udføre din egen). Se også oversigt over Lean Six Sigma kurser. God fornøjelse.

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk