FMEA Analyse

Failure Mode and Effect Analysis

Få et overblik over hvad FEMA bruges til og hvordan du anvender værktøjet

Her har du en kortfattet forklaring af hvad en FMEA analyse er. Hvad den kan bruges til, og historien bag. På akademiets Six Sigma og Lean kurser, modul G, kommer du til at lære mere om FMEA Analysen. Du vil skulle arbejde med FMEA templaten til at holde styr på dine analyse resultater.

FMEA Analyse Template

Hvad er FMEA Analyse?

Det amerikanske militær savnede tilbage i 1940’erne en trinvis tilgang til at identificere alle mulige fejl i et design, en fremstillings- eller samlingsproces eller et produkt eller en service tjeneste. Resultatet blev Failure Mode and Effect Analysis (FMEA analyse). FMEA Analysen er således et procesanalyseværktøj.

Failure mode kan bedst oversættes til “Fejltilstande”, og betyder de måder, eller tilstande, hvor noget kan mislykkes. Fejl er eventuelle fejl eller mangler, især dem, der påvirker kunden, og som kan være potentielle eller faktiske. Effect Analysis oversættes enkelt til “Effektanalyse”, og henviser til undersøgelse af konsekvenserne af disse fejl.

Formål med FMEA Analyse

Fejl prioriteres efter, hvor alvorlige deres konsekvenser er, hvor ofte de opstår, og hvor let det er at opdage dem. Og formålet med FMEA analysen bliver således, at tage foranstaltninger til, at eliminere eller reducere fejl, begyndende med de højest prioriterede.

Fejltilstande og effektanalyse dokumenterer også risikoen for fejl. Dermed får vi også en liste over løbende forbedringer der skal udføres på systemet. FMEA analysen bruges under design og konstruktion af et system for at forhindre fejl. Senere bruges analysen til kontrol før og under løbende drift af processen eller systemet. Ideelt set begynder FMEA i de tidligste konceptuelle design stadier, og fortsætter gennem hele produktets eller tjenestens levetid.

Hvornår bruges FMEA Analysen?

Optimalt bruges FMEA analysen gennem hele systemets levetid. I praksis er dette dog sjældent set. Her nogle typiske situationer hvor analysen tages i anvendelse.

  • Når et system eller en proces, et produkt eller en service, konstrueres eller redesignes
  • Når et system eller en proces, et produkt eller en service, anvendes på en ny måde
  • Når der planlægges forbedringer på et eksisterende system eller en proces, et produkt eller en service, lær mer om dette på akademiets Six Sigma og Lean kurser
  • Når man analyserer fejl i et eksisterende system eller en proces, et produkt eller en service
  • Med jævne mellemrum gennem hele processen, produktet eller tjenesten

Hvor kan jeg lære mere om FMEA analysen?

På akademiets Six Sigma og Lean kurser, modul G, kommer du til at arbejde med FMEA analysen. Du vil skulle arbejde med praktiske eksempler og du vil få analysen i hænderne. 

 

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk