FMEA kan bedst oversættes til Fejl, Mulighed og Effekt Analyse. Værktøjet anvendes i six sigma sammenhæng primært til at identificere mulige fejl, få disse fejl prioriteret og igangsat foranstaltninger der kan imødekomme og undgå fejlene.

En FMEA analyse udfyldes bedst sammen med de medarbejdere som arbejder med, og kender processen. Processen beskrives detaljeret og ved hvert trin forsøger man at identificere alle fejlmuligheder. Fejlmulighederne scores og man vælger typisk den fejltype med størst risiko Risc Priority Number (RPN). Til sidst besluttes og gennemføres foranstaltninger, som skal få RPN værdien ned.