Fiskebensanalyse

Brainstorming værktøj

fiskebensanalyse kan bruges til at finde årsagen for de fejl i måler

Fiskebensanalysen er et enkelt og meget anvendt værktøj til brainstorming på årsager til kvalitetsproblemer. Efter en fiskebensdiagram vil du have nogle gode kvalificerede gæt på hvad potentielle årsager til problemet.

Hvad er et fiskebensdiagram?

I både Lean og Six Sigma ønsker vi at finde og løse de grundlæggende årsager til fejl og kvalitetsproblemer. Et velegnet værktøj til at starte med er værktøjet fiskebensdiagram, også kaldt et  Ishikawa diagram efter 6M modellen. Man beslutter hvilket problem (eller fejl) man vil analyser, skriver problemet i fiskens hoved, og gennemfører derefter en brainstormings-analyse sammen med sin projektgruppe.

Hvor anvendes en fiskebensdiagram

Når du gennemfører en fiskebensdiagram anbefales det på det kraftigste at gennemføre brainstormingen ved Gemba – der hvor problemet er opstået. Det modsatte er at gennemføre analysen i et konferencelokale, sammen med medarbejdere der ikke har oplevet problemet. Risikoen ved denne tilgang er at i kommer til at bruge tid på de forkerte ting, og værst, at træffe forkerte foranstaltninger til afhjælpning af problemet.

Hvordan fungerer fiskebensdiagram?

Fiskebensanalysen har bedst karakter af en brainstorming session, hvor der brainstormes på at ben ad gangen. Hver ben udgør en dimension, og det mest almindelige i teknisk sammenhæng er 6 dimensioner:

  1. Menneske
  2. Maskine
  3. Metode
  4. Materialer
  5. Miljø
  6. Måling

Tanken er så at man spørger ind til hver af dimensionerne; Kan det være noget med Menneske – en menneskelig fejl? Kan det være noget med maskinen? o.s.v. På den måde overser fiskebensanalysen ikke vigtige fejlårsager, og man kommer hele vejen rundt om potentielle årsagsmuligheder. Når man så har en liste af få sandsynlige fejlårsager, så kan de undersøges nærmere gennem yderligere analyse eller undersøgelse. Du kan lære mere om analysen på akademiets Lean kurser.

fiskebensanalyse

Hvem deltager i fiskebensdiagram?

2-5 kolleger medarbejdere med indgående kendskab til processen. Det er altid godt at have flere øjne på et problem. Du kan her læse mere om Ishikawa på wiki.

Hvor kan jeg lære mere?

På akademiets Six Sigma og Lean kurser kan du lære mere om fiskebensanalysen. Analysen er standard kursuspensum på alle akademiets Lean kurser.

Se også

Hvad siger kursisterne

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk

lean kursus møde

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.