Video Titel: Hvad er gemba?

 Indhold: Introduktion til Gemba og Gemba Walk. Der gives også en kort introduktion til hvorledes det hænger sammen med Lean og begrebets vigtighed i Lean. Der er på siden også en video om Gemba Walk.

 Længde: 3 min

 Underviser: Civilingeniør Niels Fester. Niels har 30 års erfaring med Lean. Uddannet på DTU og Harvard Business School. Har studeret Lean i USA og Japan og har været fagansvarlig for Diplom-uddannelsernes Six Sigma og Lean Uddannelser.

Hvad er gemba?

Hvad er begrebet Gemba og hvorfor er det så vigtigt i Lean? Gemba er en forkortelse af det japanske ord Genchi Genbutsu. Det er der imidlertid ikke mange vestlige mennesker der kan huske, så derfor forkortes ordet til Gemba. I nogen sammenhænge (særligt i Toyota sammenhæng) staves ordet med N i stedet for M – altså Genba. Så man ser begge stavemåder.

Gemba refererer til åstedet – gerningsstedet – der hvor det sker. I praksis er det til der hvor processen udføres. Man hører derfor ofte “at gå til Gemba” – derved menes, at man fysisk går ud af sit kontor, og derhen hvor noget rent fysisk skete, og taler med de mennesker der har oplevet eller oplever hændelser for at få den bedste “first hand” information, uden at informationen er blevet filtreret gennem andres oplevelse af hændelsen.

Gemba minder os om, at vi som leder skal komme ud af vores kontor og bruge mere tid der hvor værdi skabet – ude på gulvet.

Hvad kan begrebet Gemba hjælpe med?

Vi ved erfaringsmæssigt, at de bedste beslutninger træffes i punktet hvor værdi skabes (ved Gemba). Erfarne Lean folk vil hævde, at hvis du vil være sikker på at træffe den forkerte beslutning, så skal du bare blive i mødelokalet.

Eller måske har du oplevet en følelse af at være fuldt oplyst. Måske har i haft en langt møde med mange gode mennesker, hvor alle har givet input til problemstillingen. Efterfølgende er du så gået “ud på gulvet” og talt med medarbejderen der har oplevet problemstillingen first hand (ved Gemba), og så er der kommet andre væsentlige krøller på historien. Derfor forventes det at en Lean leder bruger til der hvor værdi skabes (ved gemba) for at være sikker på at der arbejdes på de rettet aktiviteter og at der træffes de bedst kvalificerede beslutninger. Du kan også læse en beskrivelse af Gemba på Wiki.

Hvad er Gemba Walk?

Begrebet Gemba walk referer til Lean lederens rutinemæssige fysiske gang gennem det område (langs værdistrømmen) som lederen er sat til at lede. Jo lavere ledelsesniveau, jo hyppigere Gemba Walk gennem området. Gemba walks udgøres af alle ledelseslag, lige fra Vice Presidents hele vejen ned til Team leder. Du kan på akademiets Lean kurser lære mere om Gemba Walks.

Andre gik til

Andre så også

Hvad er PDCA?

Kaizen

Lean principper

Lean er anderledes

Spild

N Undervisere uddannet i Japan
N Certificering inkluderet
N Fleksible kursus datoer
N Online Lean kursus materiale
N Tilknyttet ERFA netværk

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Andre læser også

Hvad er lean?

Værdistrømme og flow

Kaizen

PDCA-cirklen