Hvad er Gemba?

Der hvor problemet er

Når et problem opstår er det vigtigt at ledelsen ser det reelle problem

GEMBA er en forkortelse for det japanske ord Genchi Genbutsu

Gemba refererer til åstedet – gerningsstedet – der hvor det sker. I praksis er det, der hvor processen udføres. Man hører derfor ofte “at gå til Gemba” – derved menes, at man fysisk går ud af sit kontor, og derhen hvor noget rent fysisk sker, og taler med de mennesker der har oplevet eller oplever hændelser, for at få den bedste “first hand” information, uden at informationen er blevet filtreret gennem andres oplevelse af hændelsen først. Du har her et overblik over akademiets Lean kurser.

Gemba minder os om, at vi som leder, skal komme ud af vores kontor, og bruge mere tid der hvor værdien i virksomheden skabes – Altså ude på gulvet.

Hvad kan begrebet Gemba hjælpe med?

Vi ved erfaringsmæssigt, at de bedste beslutninger træffes, i punktet hvor værdi skabes (ved Gemba). Erfarne Lean folk vil hævde, at hvis du vil være sikker på at træffe den forkerte beslutning, så skal du bare blive i mødelokalet.

Eller måske har du oplevet en følelse af at være fuldt oplyst. Måske har i haft et langt møde, med mange gode mennesker, hvor alle har givet input til problemstillingen. Efterfølgende er du så gået “ud på gulvet” og talt med medarbejderen, der har oplevet problemstillingen “first hand” (ved Gemba), og så er der kommet andre væsentlige krøller på historien. Derfor forventes det, at en Lean leder opholder sig der, hvor værdi skabes (ved gemba) for at være sikker på, at der arbejdes på de rettet aktiviteter, og at der træffes de bedst kvalificerede beslutninger. Du kan også læse en beskrivelse af Gemba på Wiki.

 

4. Video om Gemba Walk

Begrebet Gemba walk referer til Lean lederens rutinemæssige fysiske gang, gennem det område (langs værdistrømmen) som lederen er sat til at lede. Jo lavere ledelsesniveau, jo hyppigere Gemba Walk gennem området. Gemba walks udgøres af alle ledelseslag, lige fra Vice Presidents hele vejen ned til Team leder.

5. Lær mere om Gemba

Deltag på akademiets Lean kurser, og lær mere om hvad er Gemba. Find her et Lean kursus.

Kontakt os

Compass København
Købmagergade 67
1150 København

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk