Hvad er Lean Six Sigma?

Kvalitet og forbedringer

Motorola og Toyota

Hvad har de 2 begreber med hinanden at gøre

Lean og Six Sigma kommer ud af den samme tradition med fokus på kvalitet og kontinuerlig proces forbedring. Hvorfor ikke kombinere Lean og Six Sigma, og hvordan kan de støtte hinanden?

Hvad kan jeg lære på et Lean Six Sigma kursus og hvorfor er det relevant. Historien har vist, at både Lean og Six Sigma som forretningskoncepter skaber værdi, så hvad er Lean six sigma?

Lean er omfattende og fokusere på at skabe en forbedringskultur. Lean er en måde at tænke på, det er en forretningsstrategi og en måde at drive en virksomhed. Lean omfatter en komplet ledelsessystem der understøtter en kultur, hvor alle er involveret i at forbedre arbejdet (processerne).

Six Sigma, på den anden side, er ikke for alle. Six Sigma er en meget stærk metode til dataanalyse, kvalitets- og proces forbedring. Six Sigma er en disciplineret data-tilgang og metode. Six Sigma fokuserer på at forbedre kvaliteten i forretningsprocesser ved at eliminere variation.

Hvad er Lean Six Sigma?

Hvis du kombinerer en kultur af løbende forbedringer (Lean kultur), og anvender de meget stærke Six Sigma værktøjer når du ønsker mere detaljeret analyse af data for kvalitet og proces forbedring, så vil du have en stærk base for at skabe en meget konkurrencedygtig virksomhed – Lean Six Sigma. Du tager det bedste fra to verdener – Lean og Six Sigma.

Hvordan kan Lean Six Sigma hjælpe?

Lean Six Sigma skaber en effektiv organisation, der kan producere bedre (for kunden) produkter og services, lettere (for de ansatte), levere dem hurtigere (leveringstid) og mere omkostningseffektivt. Over tid skabes en organisation, hvor alle bruger samme metode og værkøjer til at forbedre forretningsprocesser.

Lean Six Sigma skaber en organisation tunet til at håndtere forandringer, store og små. Dette, sammen med en høj operationel effektivitet, gør Lean Six Sigma organisation meget svært at konkurrere imod.

Hvem opfandt Six Sigma?

Six Sigma blev udviklet af virksomheden Motorola der op gennem 1970’erne havde stigende problemer med at konkurrere på produktkvalitet. I 1980’erne udviklede Motorola derfor Six Sigma metodeapparatet der var tænkt som en for virksomheden altomfattende kvalitetsfilosofi til sikring af høj kvalitet i bred forstand, herunder organisation, produkter, services og de dertil hørende processer.

Motorola’s hensigt med Six Sigma var at udvikle en organisation, med tilhørende forretningsprocesser, produkter og services, så virksomheden var i stand til at møde kundernes forventninger mest effektivt og med færrest mulige omkostninger. Six Sigma blev en stor succes for Motorola, og hurtigt fulgte andre store virksomheder, her skal særligt GE nævnes, som næsten gjorde Six Sigma til en virksomhedsfilisofi.

 

Bæltehiraki

Motorola havde vanskeligt ved at motivere nøglemedarbejdere til at lære Six Sigma og statistisk procesanalyse. De brugte et par uger på at finde en måde hvorpå de kunne “sælge” virksomhedens nye kvalitetsinitiativ til både ledere og nøglemedarbejdere, en måde hvorpå de kunne brande Six Sigma og gøre det attraktivt at lære. Ud kom ideen med bælter inspireret fra kampsport, og den prestige det var at have en højere rang.

  • White: Kender til begreber. Har fået en kort introduktion.
  • Yellow: Har fået træning. kan bruge en del værktøjer. Deltager i Six Sigma projekter og har ofte en vigtig rolle med at indsamle data. Kan udføre en del analysere selv.
  • Green: Kan hele DMAIC projektmodellen, og dermed mange vigtige ting i Six Sigma projektet. Behersker mange vigtige Six Sigma værktøjer og kan udføre mange analyser på egen hånd.
  • Black: Kan alt hvad en green belt kan plus en del flere avancerede værktøjer og metoder. Har typisk en tværorganisatorisk koordinerende rolle, og forankrer Six Sigma projekter til topledelsen.
  • Champions Master Black: Kan mere og mere rutineret. Six Sigma Master Black Belt’s ses sjældent i danske virksomheder.

Som i kampsport, kan du forbedre dine Six Sigma færdigheder i takt med at du lærer nye teknikker og bliver rutineret. Rækkefølgen er white, yellow, green, black og master black.

Lean værdistrømme og flow

Når Compass bliver kontaktet for at hjælpe en virksomhed i gang med Lean, så ønsker virksomheden i 9 ud af 10 tilfælde at lære hvordan man udfører tværgående analyse af forretningsprocesser. I Lean verdenen kaldes sådanne tværgående forretningsprocesser for værdistrømsanalyse.

Med andre ord, en værdistrøm er en række af på hinanden følgende forretningsprocesser, og kan man få flow i opgaverne (informationer og materialer) gennem de tværgående forretningsprocesser, så kan man på den måde opnå en effektiv opgaveløsning. I Lean er begrebet flow helt centrat idet en høj floweffektivitet er lig med en sund virksomhed.

Lean Kultur og Kaizen

Lean kultur udvikles af virksomhedens ledere og medarbejdere der sammen skaber en kultur af løbende forbedringer og innovation (kaizen). At tingenes tilstand altid kan forbedres, bliver en naturlig måde at tænke på og en del af virksomhedens kultur. Spørger du en Toyota medarbejder hvad hendes opgaver er, vil du meget sandsynligt få svaret “min opgave er kaizen” = at arbejde med forbedringer. Alle medarbejder hos Toyota arbejder med forbedringer, uanset hvilket niveau og hvor i virksomheden de er ansat.

Alle virksomheder har mange problemer og ting der kan forbedres. I en Lean organisation betragtes problemer som en naturlig ting og en kærkommen mulighed for forbedring og læring. Tanken er, at hvis man kan identificere, synliggøre og løse problemer, så vil man på sigt blive bedre end konkurrenterne. Derfor har Lean virksomheden mange tavler hvor problemer, med tilhørende forbedringsaktiviteter, er synliggjort for chefer, ledere og medarbejdere.

Lean handler også om at skabe mest mulig værdi for kunden, under hensyntagen til at minimere indsats, ressourcer, tid og energi – en effektiv produktion af virksomhedens ydelser eller produkter. Du kan lære meget mere på akademiets Lean Six Sigma kurser, og blive certificeret. God fornøjelse.

Start med et Lean kursus

Ønsker du at tage en Lean Six Sigma uddannelse trinvis bygge på, så anbefaler akademiet at du starter med et Lean kursus. Du har her et overblik over akademiets Lean startup kurser.

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk