PDCA er måske den vigtigste mentale model i Lean. PDCA (Plan Do Check Act) er standarden for hvorledes vi ændre noget i Lean. Det være sig når vi skal forbedre noget eller løse et problem. Store ændringer eller små justeringer. I alle tilfælde bruges PDCA modellen. PDCA modellen går også under navnet Deming cirklen, og i vores sundhedsvæsen kendes den under navnet PDSA (Plan Do Study Act).

PDCA cirklen er rund. Årsagen hertil er, at det understøtter tanken om at man kan blive ved med at udføre forbedringer hvilket netop er tanken i Lean – løbende forbedringer.

Hvornår kan man bruge PDCA?

 • Som model for løbende forbedringer.
 • Når man løser problemer.
 • Når du starter et nyt forbedring projektet.
 • Ved udvikling af en ny eller forbedret design af en proces, produkt eller service.
 • Når man definerer og forbedrer en proces.
 • Ved gennemførelsen nogen forandring.

PLAN DO CHECK ACT (PDCA) – Processen

 • Plan: Identificer årsag til problem/forbedringsmulighed. Planlæg forandring. Dette er kun en hypotese, og skal afprøves i Do fasen.
 • Do: Test ændringen. En lille pilot test i et afgrænset tidsrum/område.
 • Check: Analyser resultatet af testen. Virkede det? Hvad har vi lært?
 • Act: Tag handling baseret på hvad du har lært af testen. Hvis ændringen ikke virkede, så gå til Plan og start forfra, prøv noget nyt. Hvis testen var en succes, så implementer ændring, f.eks. i form af en ny jobinstruktion og træning og uddannelse.

Det endelige mål er en bæredygtig varig ændring, der ikke vil falde tilbage til den gamle proces.

Hvordan kan PDCA hjælpe?

 • Alle, fra topledelsen til medarbejdere på gulvet, benytter samme fremgangsmåde til forandring.
 • Løser problemer grundigt.
 • PDCA er grundlaget for den lærende organisation.

Hvor kan jeg lære mere om PDCA?

På Compass Certificerede Lean Manager kursus bruger vi en hel dag på den praktiske anvendelse af PDCA og hvad er PDCA.

Læs også denne engelske artikel fra vores venner fra kanbanize.com

 

Her kan du se en video om PDCA?