hvad er Lean spild?

Spild er alt det der bruger ressourcer uden at tilføre værdi. Der findes 3 grundtyper af spild; muri, mura og den mest kendte muda. Der findes 7 former for muda. Senere er der kommet en ottende form til, så ofte tales der om at der er 8 typer for muda.

Hvad kan spildtyperne bruges til?

Det hjælper os med at se muligheder for forbedringer. Med spildtyperne i baghovedet bliver denne øvelse lettere.

Se video om spildtyperne