Hvad er LEAN spildtyper?

Muri, Mura og Muda

Ved at kategorisere spild, kan man typisk få øje på nogle forbedringsmuligheder

Spild defineres som alt der bruger ressourcer uden at tilføre værdi. Der findes i Lean 3 grundtyper af spild; muri, mura og den mest kendte muda. Der findes 7 former for muda. Senere er der kommet en ottende form til, så ofte tales der om at der er 8 typer for muda.

Hvad kan Lean spildtyperne bruges til?

Det hjælper os med at se muligheder for forbedringer. Med spildtyperne i baghovedet bliver denne øvelse lettere. Mens det er en ledelsesopgave at identificere Muri og Muras, så er det alles opgave at identificere Muda. Du får her en mere udførlig beskrivelse af de forskellige spild typer. På akademiets Lean kurser lærer du mere om Lean spildtyper og hvordan du kan minimere spild. Lær om det på akademiets certificerede Lean online kurser. på Scrum Master uddannelse.

Mura Lean spildtyper

Mura beskriver en tilstand af ubalance eller variation. Eksempelvis vil nogle ressourcer være mindre belastede end andre. Hvis der var fuld gennemsigtighed, så ville du blive chokeret over ubalancen i hvor stor arbejdsbyrden er på virksomhedens medarbejdere. Nogle medarbejdere er på grænsen af hvad de kan overkomme, mens andre ikke har specielt travlt, og bruger sågar tid på ting som vi slet ikke burde bruge tid på.

Denne situation har vi på tværs af hænder, på tværs af teams og på tværs af hele afdelinger. Virksomheder der har analyseret dette ned i detaljen, har høstet store besparelser og øget produktivitet ved at omfordele og udjævne arbejdsbyrden på tværs af medarbejderstaben.

Mura har vi også over tid, idet de fleste medarbejdere har sæson i deres arbejdsopgaver. Det er en ledelsesopgave at identificere Mura.

Muri Lean Spildtyper

Muri Lean spild har vi når vi overbelaster vores materielle eller menneskelige ressourcer. Hvis vi kører vores material eller maskiner uden at vedligeholde dem, så vil de til sidst bryde ned. Dette er Muri. Tilsvarende hvis vi sætter vores menneskelige ressourcer til at udføre opgaver som de reelt er afmægtige overfor, så vil de gå ned med stress. Dette er også Muri. Det er en ledelsesopgave at identificere Muri.

Muda Lean spild

Den mest kendte for spild er Taiichi Ohno’s 7 former for Muda. Det er tydelige at de 7 former for Muda kommer ud af en produktionsverden, men med lidt fantasi kan de nemt overføres til en service administrativ kontekst.

1. Transport

Når jeg transportere en genstand fra A til B, og jeg efterfølgende kigger på genstanden, så kan jeg ikke se forskel. Eller med andre ord, genstanden er nøjagtig den samme, forskellen ligger kun i at den nu befinder sig i B. Der er ikke tilført genstanden værdi. Kan vi derfor minimere denne transport, så har vi sparet noget.

2. Lager Lean spildtyper

Når vi ligger en genstand på lager, så optager den plads, den binder kapital, og måske taber den værdi eller bliver ukurant. Det er kun ost og vin der bliver mere værd af at ligge på lager. Så kan vi undgå at have noget lager, så vil vi gerne det. NB: Vi er interesseret i at have noget lager for at møde en efterspørgsel her og nu. Så ikke for lidt, ikke for meget.

3. Bevægelse

Når medarbejdere eller genstande er under bevægelse, så sker der ikke nogen værdiforøgelse. Kan vi minimere mængden af bevægelse vil det være godt.

4. Ventetid

Vente – vente – vente …. der er der ikke meget værdiskabelse i. Medarbejdere, produkter, sager venter. Og vi andre venter på et det kommer. Kan vi minimere ventetid er det at foretrække. En vigtig Lean spildtype i service og administration.

5. Overproces Lean spildtyper

Vi forædler flowobjektet mere end kunden forventer og er villig til at betale for. Eksempelvis at rengøringsmedarbejderen boner gulvet hver dag, men kunden er kun villig til at betale for en gang om ugen.

6. Overproduktion

I en produktion er dette den dyreste form for Muda. Det hænger sammen med, at den afstedkommer alle de andre former for Muda. Og det at typisk når vi analyserer hvad vi har produceret til lager, så er det ofte det forkerte vi har på lager. I dag bliver det for mange virksomheder mere og mere uoverskueligt hvad og hvornår vores kunder bestiller. Løsningen er at gå ned i seriestørrelser, og blive bed til at stille om.

7. Kassation Lean Spildtyper

Tag et kig ned i brokkassen – alle de kasserede emner er spildte penge. I en service administrativ kontekst er dette tilbageløb i sagerne. Og denne Lean spildtype har vi rigtig meget af i administration. Men fordi flowobjekterne er usynlige (ofte informationer i vores IT systemer), så er det vanskeligt at identificere kassation i en service administrativ kontekst. Det kræver visuel ledelse. Du kan læse mere om Muda Lean spildtyper her.

lean spildtyper 1

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk