hvad er lean standard arbejde?

Standard arbejde er den nuværende bedste praksis som en proces kan udføres på. Jo bedre standard arbejdet er, jo mere stabil vil processen og dens output være. vi taler også om at en proces er “stærk”. Tilsvarende er en ustabil proces “svag”. Standardarbejde dokumenteres i Standard Operating Procedures (SOP) og jobinstruktioner. På den måde ar processens standard arbejde og virksomhedens erfaring dokumenteret og fastholdt i organisationen.

Hvad kan standard arbejde hjælpe med?

Når vi har standard arbejde bliver det lettere at oplære nye medarbejdere og krydstræne eksisterende. Uden jobinstruktioner vil dette være vanskeliggjort idet det er mere eller mindre tilfældigt hvilken viden og erfaring der overbringen til den nye medarbejder. Ofte vil resultatet være, at medarbejderne derfor udfører processen på forskellige måder, og dette medfører før eller senere fejl og kvalitetsproblemer.

Standard arbejde er dermed også fundamentet for forbedring af processen. Logikken er, at hvis man ikke kan definere hvordan processen udføres i dag, hvordan kan vi så forbedre processen? Standard arbejde dokumenteres i jobinstruktioner.

Se video om standard arbejde

Hvordan etableres standard arbejde?

1-2 medarbejdere med detaljeret kendskab til processen samles der hvor processen udføres. Med sig har i også formatet for jeres jobinstruktioner – se f.eks. billedet nedenfor. Det er denne Jobinstruktion (eller SOP) som i skal have udfyldt. Og så gennemføres hele processen ved rent fysisk minutiøst at gennemgå processen. Og du kan passende starte denne gennemgang med spørgsmålet:

  • “VIS MIG HVAD DU GØR”

Derefter gennemgås processen minutiøst, og

  • Der opsamles idéer
  • Afprøvning af idéer
  • Valg af forbedringer
  • Dokumentation
  • Implementering
  • Træning
  • Fastholdelse (gerne på visuel tavle)

Lean uden Standard Arbejde?

Langt det meste kan standardiseres, og lad mig sige det med det samme, I bliver aldrig en Lean virksomhed uden standard arbejde. Og tænker du over det, så er det jo det alt god forretning går ud på – at finde effektive måder at udføre en service på som kunder er villige til at betale for.

Hvor kan jeg lære mere?

På akademiets Lean kurser bruger vi tid på standard arbejde, og du kommer også til at identificere manglende standard arbejde i processer.