hvad er lean standard arbejde?

Standard arbejde er den nuværende bedste praksis som en proces kan udføres på. Jo bedre standard arbejdet er, jo mere stabil vil processen og dens output være.

Hvad kan standard arbejde hjælpe med?

Standard arbejde er dermed også fundamentet for forbedring af processen. Logikken er, at hvis man ikke kan definere hvordan processen udføres i dag, hvordan kan vi så forbedre processen? Standard arbejde dokumenteres i jobinstruktioner.

Se video om standard arbejde