hvad er lean værdistrømsanalyse?

Hvad er en Lean værdistrømsanalyse? Værdistrømsanalyse (VSA) er en visuel præsentation af flowet af materialer og informationer gennem aktiviteter på tværs af organisation, ofte fra ordre til levering.

Værdistrømsanalysen hjælper med at se muligheder, herunder særligt hvor vi kan gøre det lettere for kunder og medarbejdere, forbedre kvaliteten, forkorte leveringstid og reducere omkostninger. Værdistrømsanalysen er også en god metode til at identificere hensigtsmæssige aktiviteter og spild i en forretningsproces.

Hvad kan værdistrømsanalysen hjælpe med?

Workshop deltagerne får en fælles forståelse for hvilke hovedproblemer der skal forbedres i værdistrømmen. Hjælper med at se muligheder, herunder særligt hvor vi kan gøre det lettere for kunder og medarbejdere, forbedre kvaliteten, forkorte leveringstid og reducere omkostninger. Hjælper med at få flow i opgaveløsning.

 

Se video om værdistrømsanalyse og flow