Video Titel: Lean Ledelsessystemet

 Indhold: Introduktion til Lean ledelsessystem. Bemærk er der her på siden er en masse små videoer om komponenterne i Lean ledelsessystemet. Systemet udgøres af 6 komponenter.

 Længde: 4 min

 Underviser: Civilingeniør Niels Fester. Niels har 30 års erfaring med Lean. Uddannet på DTU og Harvard Business School. Har studeret Lean i USA og Japan og har været fagansvarlig for Diplom-uddannelsernes Six Sigma og Lean Uddannelser.

lean ledelsessystemet

Hvad er Lean ledelsessystemet? På denne side finder du en serie små videoer om  Lean ledelsessystem. Systemet udgøres af 6 komponenter og der er en video til hver af komponenterne.

Mange Lean initiativer fejler fordi ledelsen tænker på Lean som nogle værktøjer, og overser eller ignorerer ledelsesdelen af Lean. Med andre ord, de kører videre med den samme form for Ledelse og med det samme ledelsessystem som blev brugt inden virksomheden startede Lean.

Hvad kan Lean Ledelsessystemet

Vi blev tidligere kontaktet af en virksomhed der fortalte mig, at nu havde de været i gang med Lean i 5 år, og det var begrænset hvad der var sket. Det var ikke første gang jeg havde hørt det, og jeg hører det med jævne mellemrum fra vores kursister. Og ofte viser det sig, at det ikke er Lean som vi forstår det, men mere hvad man kan betegne som “værktøjs Lean”, og uden at implementere det centrale Lean ledelsessystem som understøtter en Lean transformation.

Lean ledelsessystemet udgøres af 6 komponenter som alle skal være tilstede og som udgør den ledelsesmæssige infrastruktur for en vellykket Lean transformation. Er denne infrastruktur ikke tilstede, er Lean initiativet dømt til at fejle, og virksomheden får ikke den eftertragtede forbedringskultur med tilhørende produktivitetsstigninger.

Hvad indeholder Lean Ledelsessystemet?

Lean ledelsessystemet sætter fokus på de ledelsesmæssige rammer for en Lean transformation. Du kan nedenfor se en kortfattet video om hver af Lean ledelsessystemet 6 komponenter. Du kan arbejde med en af komponenterne, og der kommer noget godt ud af det. Men du kan også arbejde med alle 6 komponenter, og du vil opleve en kraftig synergieffekt.

Komponent Nr 1: Sande Nord

Det er meget svært at lede (umuligt) hvis man ikke ved hvor man skal hen. Der er tradition for i Lean at benytte begrebet sande nord, der siger noget om både værdier og retning. Hvis man er i tvivl om prioriteterne, så kan mad altid referer til sande nord, og så vil det hjælpe.

Komponent Nr 2: Standard Arbejde

Hvis vi vil have flow i virksomhedens værdistrømme, så skal værdistrømmenes processer standardiseres. Denne standardisering af virksomhedens processer kan vi standard arbejde. Vi tror på at der for hver proces er en best practice for hvordan processen kan udføres.

Komponent Nr 3: Visuel Ledelse

Vi ønsker at se om der er fremdrift og flow i virksomhedens opgaveløsning. Det kan vi jo se i virksomhedens informationssystemer. Problemet er bare, at i systemerne er der så mange informationer, og ofte er de ikke specielt tilgængelige. I Lean tror vi derfor på, at vi hiver de vigtigste informationer ud af systemerne og sætter dem op på nogle tavler i de områder hvor arbejdet udføres. Og således at både chefer, ledere og medarbejdere ikke behøver at gætte sig til hvordan det går. Sandheden kan vi nemlig se på tavlerne.

Komponent Nr 4: Ansvarlig opfølgning

Ledere skal bruge deres tid der hvor værdi skabes, og det er primært i området hvor arbejdet udføres. Det modsatte er at lederen kun viser sig meget sjældent, eller har en holdning om at medarbejderne klarer selv arbejdet. Ansvarlig opfølgning udføres typisk med A3 og ved deltagelse i tavlemøder.

Komponent Nr 5: Leder Standard Arbejde

De fleste virksomheder hare travle med at medarbejderne udførewr processerne efter en standard = Standard Arbejde. Med hvad så med lederne? Hvad er det for noget arbejde de skal udføre som standard udover MUS samtaler og budgetter? Ud af det er begrebet LSA opstået, og du kan her se en video herom.

Komponent Nr 6: Medarbejder udvikling

En Lean leder har en coachende ledelsesstil. De er gode til at stille spørgsmål og på den måde venne medarbejderne til selv at tænke og komme med løsninger på problemer. En Lean leder giver sjældent et entydigt svar, men svarer ofte med et spørgsmål.

 

 

Andre gik til

Andre så også

Opbygning af et Lean system

Hvad er PDCA?

Visuel Ledelse og Tavler

Hvad er Gemba?

Værdistrømsanalyse 

Problemer er skatte

5S og Lean

Lean Historie

Kaizen

Flow

Lean principper

Lean certificering

Lean er anderledes

Spild

Standard arbejde

Lean ledelsessystemet

Tavlemøde

Floweffektivitet

Procesforbedringer

Vores kurser

N Undervisere uddannet i Japan
N Certificering inkluderet
N Fleksible kursus datoer
N Online Lean kursus materiale
N Tilknyttet ERFA netværk

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Andre læser også

Hvad er lean?

Gemba

Værdistrømme og flow

Kaizen

PDCA-cirklen