Hvor mange principper har vi i Lean? Lean pionerer Womack og Jones beskrev 5 Lean principper i deres bog ”Lean Thinking”. Spørger man Toyota vil de sige 2 overordnede principper. Her forklarer vi dem begge.

WOMACK OG JONES 5 LEAN PRINCIPPER

I bogen “Lean Thinking”, Jim Womack og Daniel Jones beskrev de 5 Lean principper:

  1. Kunde værdi: Hvad efterspørger kunden? Hvad bringer værdi? Hvad er “Job to be done”?
  2. Værdistrømmen: Når vi har identificeret hvad der bringer værdi for kunden, så er det en forretnigsproces (værdistrøm) der levere det efterspurgte værdi (produkt eller service). Identificer aktiviteter i værdistrømmen, og fjern aktiviteter der ikke skaber værdi.
  3. Flow: Skab flow i materialer og informationer så de flyder jævnt frem mod kunden.
  4. Træk: Lad kunderne (eller næste aktivitet i processen) efterspørgselsbaseret trække materialer således at der ikke overproduceres. Princippet om træk giver først og fremmest mening når et er materialer der skal bevæges. Når flowobjekter er informationer skubbes de igennem værdistrømmen, hvilket er tilfældet i service og administration.
  5. Løbende forbedringer: Ovenstående forbedres løbende gennem struktureret problemløsning og optimering.

TOYOTA’S 2 LEAN PRINCIPPER

Toyota har kun to overordnede principper de altid stræber efter:

  1. Just In Time: Som er den ultimative form for flow. Princippet svarer derfor til Womack og Jones princip nr. 3.
  2. Jidoka: Når et problem opstår, så stop og afhjælp. Iværksæt herefter en forbedringsaktivitet så problemet ikke opstår igen. Princippet ligger tæt op af Womack og Jones princip nr. 5.

På samme måde som Womack og Jones princip nr. 4 (Træk) er meget relateret til produktion, så er Toyota’s Just in time og jidoka begge orienteret mod produktion. Men med en enkel omskrivning, og lidt tilpasning, kan de oversættes til principperne:

  1. Flow. Den ultimative form for flow er Just in time.
  2. Forbedringer. Toyota Jidoka er en regelbaseret måde at tænke på forbedringer

Herefter er principperne universelle i alle dele af virksomhedens funktioner, også i service og administrative funktioner.

HVORDAN KAN LEAN-PRINCIPPER HJÆLPE

Lean-principper hjælpe os til at forstå, hvad der er vigtigt og hvad vi stræber efter – flow og løbende forbedringer.

HVOR KAN JEG LÆRE MERE OM LEAN PRINCIPPERNE?

På Lean Manager uddannelsen kan du lære meget mere om Lean principper.

 

SE VIDEO OM LEAN PRINCIPPER