Lean principper

Hvad der er vigtigt, og hvad er vigtigst?

Få et overblik over de principper, som kan guide beslutninger i en Lean kontekst.

Toyotas 2 leanprincipper og Womack og Jones 5 leanprincipper

Video: Lean Principperne

Historisk er der flere, der har formuleret Leanprincipper indenfor forskellige områder, og det kan du lære om på et Lean kursus, eller starte med at læse med her på siden.

Der findes f.eks. principper indenfor Lean Ledelse og Lean produktudvikling. Men ingen af disse områder når i nærheden af Womack og Jones 5 Lean principper, som er relateret til Lean i værdistrømme (forretningsprocesser). Derudover har Toyota, som måske er Nr. 1 Lean virksomhed i verden, også et sæt Lean principper. Vi har derfor her valgt at beskrive netop de to sæt af Lean principper.

Ønsker du en mere generel beskrivelse af Lean, så kan du med fordel læse siden: Hvad er Lean.

DE 5 LEAN PRINCIPPER

I bestseller bogen “Lean Thinking” fra 1996, formulerer Jim Womack og Daniel Jones 5 Lean principper, som er de klart mest kendte Lean principper overhovedet. Deres principper kom til efter flere års forskning i, hvorfor nogle virksomheder (særligt Toyota) tilsyneladende kunne manøvrerer hurtigere og nemmere i en foranderlig bilindustri præget af benhård konkurrence, og jævnlige konkurser blandt store veletablerede virksomheder. Deres Lean principper er tæt knyttet til, at tænke i tværgående forretningsprocesser – også kaldet værdistrømme.

De 5 Leanprincipper er:

Lean Princip Nr. 1: Kunde værdi

Definer hvad kunden efterspørger, og hvad der bringer værdi for kunden? Hvad er det for et job kunden hyrer os til at udføre “Job to be done”? Hvis ikke dette er klart fra starten, så vil det ikke være muligt at producere et produkt eller en serviceydelse, som tilfredsstiller netop det kunder efterspørger. Derfor er princippet om kunde værdi, Lean princip Nr. 1.

Lean Princip Nr. 2: Værdistrømmen

Når vi har identificeret, hvad der bringer værdi for kunden, så er det en forretningsproces (i Lean terminologi kaldet en værdistrøm) der levere det efterspurgte værdi (produkt eller service). I praksis designer vi en værdistrøm, som producere præcis det, som kunden efterspørger.

Når værdistrømmen er designet, har vi også mulighed for at fjerne aktiviteter i værdistrømmen, som ikke bringer værdi (også kaldet spild). Lean princip Nr. 2 går således ud på, at definere den værdistrøm, der kan producere det ønskede produkt eller serviceydelse.

Lean Princip Nr. 3: Flow

Igennem den designede værdistrøm (de tværgående forretningsprocesser) flyder flowobjekter i form af informationer og materialer. Lean princippet om flow er særdeles vigtigt i etableringen af en Lean operation. Det modsatte af flow er en tilstand, hvor materialer og informationer konstant går i stå eller hober sig op i flaskehalse.

Hvordan kan en virksomhed være effektiv hvis der konstant er flaskehalse eller flowobjekterne snegler sig af sted? En af de store forskelle mellem en Lean Ledelse og traditionel vestlig ledelse er, at i Lean ledelse fokuserer vi på forbedringsaktiviteter, der skaber flow. Lean princip Nr. 3 er derfor: Skab flow i materialer og informationer så de flyder jævnt frem mod kunden.

Lean Princip Nr. 4: Træk

Dette princip er først og fremmest relevant i en fysisk produktion af materialer. Lad kunderne (eller næste proces i værdistrømmen) efterspørgselsbaseret trække materialer, således at der ikke overproduceres til lager mere end ønsket. Princippet om træk giver først og fremmest mening når det er materialer. der skal bevæges gennem værdistrømmen. Når flowobjekterne udgøres af informationer (der flyder i virksomhedens IT systemer), skubbes de igennem værdistrømmen. I praksis er dette tilfældet i værdistrømme, hvor flowobjekterne udgøres af dokumenter, sager og dataregistreringer.

Lean Princip Nr. 5: Løbende forbedringer

Ovenstående værdistrømme med tilhørende flow kan løbende forbedres gennem struktureret problemløsning og optimering. Lean princip Nr. 5 er derfor princippet om løbende forbedringer, også kaldet Kaizen i Lean terminologi. Du kan her læse mere om Kaizen: Hvad er Kaizen?

TOYOTAS 2 LEAN PRINCIPPER

Her skal også nævnes Toyotas to overordnede Leanprincipper. Det er en mere holistisk tilgang, og i modsætning til Womack og Jones Lean principper, så er Toyotas ikke specielt knyttet til værdistrøms tankesættet. For en dybere forståelse af Toyotas 2 principper, anbefaler vi også, at se videoen øverst på denne side.

Toyota Lean Princip Nr. 1: Just In Time

“Just in Time” er den ultimative form for flow. På Toyotas fabrikker ankommer underleverandørernes materialer ofte flere gange dagligt, og lagre er kørt ned til et absolut minimum. Dette tvinger Toyota, og deres underleverandører, til at have nogle særdeles robuste produktionsprocesser med kun ganske få kvalitetsproblemer. Princippet om “Just In Time” vil ikke fungere, hvis der var mange kvalitetsproblemer.  

Toyota Lean Princip Nr. 2: Jidoka

Når et problem opstår, så stop. Kald på hjælp for at få “flere øjne” på. Inddæm problemet, så det ikke eskalerer, og afhjælp med en midlertidig løsning. Iværksæt herefter en årsagsanalyse med tilhørende forbedringsaktivitet, så problemet ikke opstår igen. Indbyg i processen foranstaltninger, der gør at problemet ALDRIG kan opstå igen. 

På samme måde som Womack og Jones princip nr. 4 (Træk) er meget relateret til produktion, så er Toyotas “Just in Time” og “jidoka” begge orienteret mod produktion. Men med en enkel omskrivning, og lidt tilpasning, kan Toyotas 2 Leanprincipper oversættes til:

  1. Flow. Den ultimative form for flow er “Just in Time”.
  2. Forbedringer. Toyota “Jidoka” er en regelbaseret måde at tænke på forbedringer.

Toyotas 2 Leanprincipper bliver dermed universelle, og kan anvendes i alle virksomhedens funktioner, også i service og administrative funktioner.

HVORDAN KAN LEANPRINCIPPER HJÆLPE

Leanprincipper hjælpe os til at forstå, hvad der er vigtigt, og hvad vi stræber efter. Womack og Jones Lean principper er hjælpsomme, når vi arbejder med værdistrømme, og her er særligt princippet om flow vigtigt. En Lean leder vil prioriterer udviklingsaktiviteter, der medfører flow frem for mange andre udviklingsaktiviteter.

Toyotas Leanprincipper er holistiske, og ikke kun relateret til værdistrømmen, som Womack og Jone’s Leanprincipper. Men også her er flow og løbende forbedringer de vigtige nøgleord i en Lean operation.

MERE OM LEAN

Ønsker du at læse mere om, hvad Lean er, og hvad det kan bruges til, så har vi en side, udelukkende omhandlende hvad Lean er, på et mere overordnet niveau. Du kan læse mere her: Hvad er Lean?  Alternativt kan du tage et Lean kursus, eller måske få glæde af Wiki’s definitioner. Vi er ikke imponeret, men det giver dog suplerende viden til, hvad Lean er.

Se også

Video: Hvad er PDCA?

Hvad siger

kursisterne

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk

lean kursus møde

Spørgsmål og kommentarer

1 Kommentar

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.