Lean principper

Hvad der er vigtigt og hvad er vigtigst?

Få et overblik over de principper som kan guide beslutninger en en Lean kontekst

Toyotas 2 principper og Womack og Jones 5 lean principper

Historisk er der flere der har formuleret Lean principper indenfor forskellige områder, og det kan du lære om på et Lean kursus, eller også kan du lære mere om det her på siden. Der findes f.eks. principper indenfor Lean Ledelse og Lean produktudvikling, men ingen af disse områder når i nærheden af Womack og Jones 5 Lean principper som er relateret til Lean i værdistrømme (forretningsprocesser). Derudover har Toyota, som måske er Nr. 1 Lean virksomhed i verden, også et sæt Lean principper. Vi har derfor her valgt at beskrive netop de to sæt af Lean principper.

Ønsker du en mere generel beskrivelse af Lean, så kan du med fordel læse siden: Hvad er Lean.

DE 5 LEAN PRINCIPPER

I bestseller bogen “Lean Thinking” fra 1996, formulerer Jim Womack og Daniel Jones 5 Lean principper som er de klart mest kendte Lean principper overhovedet. Deres principper kom til efter flere års forskning om hvorfor nogle virksomheder (særligt Toyota) tilsyneladende kunne manøvrerer hurtigere og nemmere i en foranderlig bilindustri præget af benhård konkurrence og jævnlige konkurser blandt store veletablerede virksomheder. Deres Lean principper er tæt knyttet til at tænke i tværgående forretningsprocesser, også kaldet værdistrømme. De 5 Lean principper er:

Lean Princip Nr. 1: Kunde værdi

Definer hvad kunden efterspørger og hvad der bringer værdi for kunden? Hvad er det for et job kunden hyrer os til at udføre “Job to be done”? Hvis ikke dette er klart fra starten, så vil det ikke være muligt at producere et produkt eller en serviceydelse som tilfredsstiller netop det kunder efterspørger. Derfor er princippet om kunde værdi Lean princip Nr. 1.

Lean Princip Nr. 2: Værdistrømmen

Når vi har identificeret hvad der bringer værdi for kunden, så er det en forretnigsproces (i Lean terminologi kaldet en værdistrøm) der levere det efterspurgte værdi (produkt eller service). I praksis designer vi en værdistrøm som producere præcis det som kunden efterspørger. Når værdistrømmen er designet har vi også mulighed for at fjerne aktiviteter i værdistrømmen som ikke bringer værdi (også kaldet spild). Lean princip Nr. 2 går således ud på at definere den værdistrøm der kan producere det ønskede produkt eller serviceydelse.

Lean Princip Nr. 3: Flow

Igennem den designede værdistrøm (de tværgående forretningsprocesser) flyder flowobjekter i form af informationer og materialer. Lean princippet om flow er særdeles vigtigt i etableringen af en Lean operation. Det modsatte af flow er en tilstand hvor materialer og informationer konstant går i stå eller hober sig i flaskehalse. Hvordan kan en virksomhed være effektiv hvis der konstant er flaskehalse eller flowobjekterne snegler sig af sted? En af de store forskelle mellem en Lean Ledelse og traditionel vestlig ledelse er, at i Lean ledelse fokuserer vi på forbedringsaktiviteter der skaber flow. Lean princip Nr. 3 er derfor: Skab flow i materialer og informationer så de flyder jævnt frem mod kunden.

Lean Princip Nr. 4: Træk

Dette princip er først og fremmest relevant i en fysisk produktion af materialer. Lad kunderne (eller næste proces i værdistrømmen) efterspørgselsbaseret trække materialer således at der ikke overproduceres til lager mere end ønsket. Princippet om træk giver først og fremmest mening når det er materialer der skal bevæges gennem værdistrømmen. Når flowobjekterne udgøres af informationer (der flyder i virksomhedens IT systemer) skubbes de igennem værdistrømmen. I praksis er dette tilfældet i værdistrømme hvor flowobjekterne udgøres af dokumenter, sager og dataregistreringer.

Lean Princip Nr. 5: Løbende forbedringer

Ovenstående værdistrømme med tilhørende flow kan løbende forbedres gennem struktureret problemløsning og optimering. Lean princip Nr. 5 er derfor princippet om løbende forbedringer, også kaldet Kaizen i Lean terminologi. Du kan her læse mere om Kaizen: Hvad er Kaizen?

TOYOTA’S 2 LEAN PRINCIPPER

Her skal også nævnes Toyota’s to overordnede Lean principper. Det er en mere holistisk tilgang, og i modsætning til Womack og Jones Lean principper, så er Toyota’s ikke specielt knyttet til værdistrøms tankesættet. For en dybere forståelse af Toyota’s 2 principper anbefaler vi også at se videoen øverst på denne side.

Toyota Lean Princip Nr. 1: Just In Time

Just in Time er den ultimative form for flow. På Toyota’s fabrikker ankommer underleverandørernes materialer ofte flere gange dagligt, og lagre er kørt ned til et absolut minimum. Dette tvinger Toyota, og deres underleverandører, til at have nogle særdeles robuste produktionsprocesser med kun ganske får kvalitetsproblemer. Princippet om Just In Time vil ikke fungere, hvis der var mange kvalitetsproblemer.  Lean princippet svarer lidt til Womack og Jones princip nr.

Toyota Lean Princip Nr. 2: Jidoka

Når et problem opstår, så stop. Kald på hjælp for at få “flere øjne” på. Inddæm problemet så det ikke eskalerer og afhjælp med en midlertidig løsning. Iværksæt herefter en årsagsanalyse med tilhørende forbedringsaktivitet så problemet ikke opstår igen. Indbyg i processen foranstaltninger der gør at problemet ALDRIG kan opstå igen. Princippet ligger tæt op af Womack og Jones Lean princip nr. 5.

På samme måde som Womack og Jones princip nr. 4 (Træk) er meget relateret til produktion, så er Toyota’s Just in time og jidoka begge orienteret mod produktion. Men med en enkel omskrivning, og lidt tilpasning, kan Toyota’s 2 Lean principper oversættes til:

  1. Flow. Den ultimative form for flow er Just in time.
  2. Forbedringer. Toyota Jidoka er en regelbaseret måde at tænke på forbedringer

Toyota’s 2 Leanprincipper bliver dermed universelle, og kan anvendes i alle virksomhedens funktioner, også i service og administrative funktioner.

HVORDAN KAN LEAN PRINCIPPER HJÆLPE

Lean principper hjælpe os til at forstå, hvad der er vigtigt og hvad vi stræber efter. Womack og Jones Lean principper er hjælpsomme når vi arbejder med værdistrømme, og her er særligt princippet om flow vigtige. En Lean leder vil prioriterer udviklingsaktiviteter der medfører flow frem for mange andre udviklingsaktiviteter.

Toyota’s Lean principper er holistiske, og ikke kun relateret til værdistrømmen som Womack og Jone’s Lean principper. Men også her er flow og løbende forbedringer de vigtige nøgleord i en Lean operation. 

MERE OM LEAN

Ønsker du at læse mere om hvad Lean er, og hvad det kan bruges til, så har vi en side udelukkende omhandlende hvad Lean er på et mere overordnet niveau. Du kan læse mere her: Hvad er Lean?  Alternativt kan du tage et Lean kursus, eller måske få glæde af Wiki’s definitioner. Vi er ikke imponeret, men det giver også lidt viden om hvad Lean er.

Se også

Lean kurser – oversigten

Hvad siger kursisterne

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk

lean kursus møde

Spørgsmål og kommentarer

1 Kommentar

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.