Six Sigma bruges mest i produktionsprocesser, men værktøjerne er ligeså relevante at bruge i service processer. Alle steder hvor vi har et datagrundlag kan six sigma dataanalyse bruges til at optimere kvalitet i forretningsprocesser.

I service bruges six sigma til at forbedre kvalitet gennem systematisk reduktion af fejl. Vi måler antallet af fejl og bruger softwaren til at få et billede af kvaliteten over tid. Kontrol kort:

:

Hvis problemet er stort nok, kan vi gå videre med at finde den fejl som gentager sig mest. Vi bruger typisk Pareto diagrammet til dette:

Vi løser problemet og måler kvaliteten igen.

Er niveauet indenfor vores fastsatte mål. så vælger vi en ny process at forbedre. Er kvaliteten ikke helt i mål, så tager vi fat i Parato diagrammet igen, for at løse næste fejl.