Kaizen Tavler
& Lean Tavler

10 Vigtige om Lean Kaizen Tavler

En vigtig komponent i Lean er visuel ledelse, med tilhørende Kaizen tavler og tavlemøder. Vi ved at det visuelle for mange mennesker er den stærkeste sans, og vi ved også, at når noget er visuelt synligt, så øger vi sandsynligheden for at mennesket reagerer på det. Sådan er det også med virksomhedens forbedringsaktiviteter, og på Kaizen tavler og tavlemøderne holder vi styr på hvilke aktiviteter, vi har gang i, og om der er fremdrift. Du har her et overblik over akademiets Lean uddannelse.

 

1. Hvad er en Kaizen tavle?

En Kaizen tavle, også kaldet en Lean tavle, bruges til at holde styr på virksomhedens forbedringsaktiviteter. Den er placeret i området, hvor arbejdet udføres, og teamet bruger den, når de holder statusmøder over nye og igangværende forbedringsaktiviteter.

Tavlen indeholder primært aktiviteter relateret til virksomhedens målsætninger, og som er relevante for teamet. Men også forbedringsaktiviteter som teamet og teamlederen har besluttet at gøre noget ved. Tavlen indeholder således både top down aktiviteter, og buttom up aktiviteter – men hovedparten er top down. Ca. en gang om ugen afholdes et tavlemøde, hvor der følges op på aktiviteterne. Læs også siden om Kanban boards.

2. Lederens ansvarlige opfølgning

En vigtig komponent i Lean ledelsessystemet er ansvarlig opfølgning. Derved menes, at lederen følger op på både drift, udvikling og forbedringsaktiviteter, og dette sker på tavlemøderne. På en Kaizen tavle har vi teamets udviklings og forbedringsaktiviteter, og den gode nyhed er, at ledelsesopgaven bliver overordentlig meget nemmere, når forbedringsaktiviteterne er synlige på tavlen. Ingen skal gætte sig til, om der er fremdrift i aktiviteterne, for chefer, ledere og medarbejdere kan alle se det samme på Kaizen tavlen. Er vi i kontrol eller ej, er der fremdrift eller ej. Med Kaizen tavlen er det synligt for enhver, og lederen kan nemt følge op på Kaizen tavlemøderne.

3. Hvad er Kaizen tavlemøder?

Kaizen tavlemøder er et statusmøde, hvor lederen følger op på teamets forbedringsaktiviteter. Hele teamet deltager på mødet, og det ses at møderne typisk afholdes en gang om ugen, gerne tirsdag formiddag. Om tavlemødet gælder typisk:

 • Korte tavlemøder – max. 20 minutter
 • Stående
 • Opfølgning på forbedringsaktiviteter
 • Forbedringsforslag – prioritering og udvælgelse
 • Ny aktivitetsplan med deadlines og ansvarlig

På Kaizen tavlen sidder aktiviteterne, og dem der er tovholder på de igangværende aktiviteter, redegør på tavlemødet kortfattet for status. Samtidig kan de spørge om hjælp hvis der er behov. På Lean kursus lær du alt om Lean tavler.

4. Regler på Kaizen tavlemøde

Det kan anbefales at have regler tilknyttet Kaizen tavlemødet. De kan f.eks. være således her:

 • Bebrejd ikke – døm Ikke
 • Max 20 min.
 • Ingen ”dyb” problemløsning
 • Stående møde
 • Én taler ad gangen
 • Ingen diskussion (=dyb problemløsning)
 • Kun idéer der sidder på tavlen inden mødets start behandles
 • Nye ideer: Max. 1 min.
 • Status aktiviteter: Max 30 sek.
 • Kun hvad der vedrører andre, eller
 • Bede om hjælp

5. Kaizen Tavlemøde

På kaizen tavlemødet gennemgåes de enkelte forbedringsaktiviteter. Agenda er meget enkel, og kan se ud som følger:

 • Status gennemgang på igangværende aktiviteter
 • Nye aktiviteter og forslag
 • Prioritering af aktiviteter

Du kan her se en video med at tavlemøde som følger den ovenstående agenda.

 

6. Hvor kan jeg lære mere om tavlemøder

På akademiets Lean kurser, modul B (svarende til Lean Manager) bruger vi en hel dag på kaizen tavlemøder. Akademiet tilbyder også kurser af en dags varighed, hvor vi gennemgår visuel ledelse, herunder også Kaizen tavlerne. Læs også wiki om begrebet Kaizen.

7. Lean Kursus

På modul B arbejder vi med tavlemøder og Kaizen tavler. Undervisningen foregår som en kombination af teori og praktiske øvelser. Og på akademiets Lean kurser modul B får du “hands-on” træning i disse emner. Læs mer om akademiets certificerede Lean kurser.

 

8. Agile og Scrum kurser

Baggrunden er en erkendelse af, at software udviklingsprojekter der udvikles gennem en vandfalds projektmodel, ikke kørte optimalt. Agile og Scrum understøtter og accelerer hurtig udvikling gennem små iterative læringscyklusser frem for en langstrakt vandfalds projektmodel. Og ligesom med Lean, så bruger vi i Agile og SCRUM også visuelle tavler med daglige stand up møder. Du kan her læse om akademiets Scrum Product Owner kursus og certificerede Scrum Master uddannelse og Scrum Master kursus. God fornøjelse.

kursus

Kontakt os

Compass København
Købmagergade 67
1150 København

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk