hvad er kaizen? Lean Kultur – forbedrings kultur?

Oprindeligt referere Kaizen til det at forbedre sig selv gennem refleksion og læring, og det er også den mening Toyota tillægger begrebet i dag. I Lean sammenhæng, og de fleste andre steder end hos lige Toyota, kan Kaizen kan bedst oversættes til små løbende forbedringer:

 • Tænk småt
 • Tag små skridt
 • Løs små problemer
 • Få små succeser

Der er en lighed mellem kaizen og måden hvorpå en elitesportsmand løbende justerer og forbedrer sine præstationer – gennem Kaizen aktiviteter. Det modsatte er et fokus udelukkende på målet – guldet. Toyota tænker både på målet og på processen – præcis som en dygtig sportsmand.

Hvad kan Kaizen bruges til?

Når en medarbejder går på arbejde i en Lean virksomhed, vil medarbejderen ikke kun tænke på de daglige driftsopgaver. Det forventes også at medarbejderen kommer med ideer til, og arbejder på forbedring af måden hvorpå arbejdet udføres.

 • Medarbejderne tænker innovation
 • Ændringer og forbedringer er en konstant alle arbejder med
 • Ændringer er at betragte som eksperimenter, og vil ikke virke med det samme
 • Mange små ændringer og tilpasninger
 • Store ændringer implementeres lettere
 • Fremtidige ledere tænker kaizen
 • På denne måde løftes kulturen til et højere udviklingsniveau, mens ”plejer” hurtigt bliver afviklet. Virksomheden går fra at få specialister og ledere arbejder med forbedringer, til at alle arbejder med forbedringer som en del af deres jobbeskrivelse.

Kaizen og forbedringskultur

I Lean tilstræber virksomheden at udvikle deres ledere og medarbejdere til en kultur hvor alle er engageret i forbedringsaktiviteter – fra strategi til udvikling og implementering.

Eksempelvis har en Toyota medarbejder gennemsnitligt gang i 3-4 små forbedringsaktiviteter. På et normalt år afslutter medarbejdere og ledere hos Toyota 2,6 mio. forbedringsaktiviteter. Da virksomheden har 360.000 ansatte, svarer dette til at hver medarbejder årligt gennemfører 7 forbedringsaktiviteter (kaizen aktiviteter). På denne måde har Toyota skabt en kultur hvor de til gensidig gavn for virksomhed og medarbejdere, drager fordel af medarbejdernes kreativitet. Det modsatte er en top down ledelsesstil hvor ledere og medarbejdere sjældent bliver hørt, og derfor helt automatisk stopper den kreative tankeproces om forbedring af arbejdets udførelse.

Se video om Kaizen