Video Titel: Hvad er Kaizen?

 Indhold: Introduktion til Kaizen og hvad Kaizen kan bruges til. Der gives også en kort introduktion til hvorledes det hænger sammen med Lean.

 Længde: 5 min

 Underviser: Civilingeniør Niels Fester. Niels har 30 års erfaring med Lean. Uddannet på DTU og Harvard Business School. Har studeret Lean i USA og Japan og har været fagansvarlig for Diplom-uddannelsernes Six Sigma og Lean Uddannelser.

Hvad er kaizen?

Oprindeligt referere Kaizen til det at forbedre sig selv gennem refleksion og læring, og det er også den mening Toyota tillægger begrebet i dag. I Lean sammenhæng, og de fleste andre steder end hos lige Toyota, kan Kaizen bedst oversættes til små løbende forbedringer:

 • Tænk småt
 • Tag små skridt
 • Løs små problemer
 • Få små succeser

Der er en lighed mellem kaizen og måden hvorpå en elitesportsmand løbende justerer og forbedrer sine præstationer – gennem Kaizen aktiviteter. Det modsatte er et fokus udelukkende på målet – guldet. Toyota tænker både på målet og på processen – præcis som en dygtig sportsmand.

hvad er kaizen

Hvad kan Kaizen bruges til?

Når en medarbejder går på arbejde i en Lean virksomhed, vil medarbejderen ikke kun tænke på de daglige driftsopgaver. Det forventes også at medarbejderen kommer med ideer til, og arbejder på forbedring af måden hvorpå arbejdet udføres.

 • Medarbejderne tænker innovation
 • Ændringer og forbedringer er en konstant alle arbejder med
 • Ændringer er at betragte som eksperimenter, og vil ikke virke med det samme
 • Mange små ændringer og tilpasninger
 • Store ændringer implementeres lettere
 • Fremtidige ledere tænker kaizen
 • På denne måde løftes kulturen til et højere udviklingsniveau, mens ”plejer” hurtigt bliver afviklet. Virksomheden går fra at få specialister og ledere arbejder med forbedringer, til at alle arbejder med forbedringer som en del af deres jobbeskrivelse.

Kaizen og forbedringskultur

I Lean tilstræber virksomheden at udvikle deres ledere og medarbejdere til en kultur hvor alle er engageret i forbedringsaktiviteter – fra strategi til udvikling og implementering.

Eksempelvis har en Toyota medarbejder gennemsnitligt gang i 3-4 små forbedringsaktiviteter. På et normalt år afslutter medarbejdere og ledere hos Toyota 2,6 mio. forbedringsaktiviteter. Da virksomheden har 360.000 ansatte, svarer dette til at hver medarbejder årligt gennemfører 7 forbedringsaktiviteter (kaizen aktiviteter). På denne måde har Toyota skabt en kultur hvor de til gensidig gavn for virksomhed og medarbejdere, drager fordel af medarbejdernes kreativitet. Det modsatte er en top down ledelsesstil hvor ledere og medarbejdere sjældent bliver hørt, og derfor helt automatisk stopper den kreative tankeproces om forbedring af arbejdets udførelse.

Kaizen Blitz

Begrebet Kaizen blitz referer til et projekt der bliver udført over en kort koncentreret periode – 2-4-5 dage. Der er en meget klar plan for hvad der skal ske på de enkelte dage, og tanken er hurtigt at få udført projektet i stedet for at det strækker sig over flere måneder. Det kan f.eks. dreje sig om at rokere rundt det fysiske layout i et laboratorie- eller produktionsgulv.

Kaizen Tavler og Tavlemøder

I takt med at Lean tog sit indtog og forbedringsaktiviteterne kom fra projektkontorerne og ud på gulvet, opstod der et behov for at kunne følge op på forbedringsaktiviter i driften. Ud af det opstod begrebet Kaizen tavler. Det er typisk en whiteboardtavle hvorpå et team holder status på teamets udviklinksaktiviteter. Ofte holder teamet et ugentligt Kaizen møde hvor der følges op på aktiviteterne.

Andre gik til

Andre så også

Hvad er PDCA?

Visuel Ledelse og Tavler

Hvad er Gemba?

Problemer er skatte

Flow

Lean principper

Lean er anderledes

Spild

Procesforbedringer

Vores kurser

N Undervisere uddannet i Japan
N Certificering inkluderet
N Fleksible kursus datoer
N Online Lean kursus materiale
N Tilknyttet ERFA netværk

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Andre læser også

Hvad er lean?

Gemba

Værdistrømme og flow

Kaizen

PDCA-cirklen