Video Titel: Hvad er Kaizen?

 Indhold: Introduktion til Kaizen og hvorledes det bruges i Lean sammenhæng. Der gives også en kort introduktion til hvorledes det hænger sammen med Lean.

 Længde: 5 min

 Underviser: Civilingeniør Niels Fester. Niels har 30 års erfaring med Lean. Uddannet på DTU og Harvard Business School. Har studeret Lean i USA og Japan og har været fagansvarlig for Diplom-uddannelsernes Six Sigma og Lean Uddannelser.

Hvad er kaizen?

Hvad er kaizen og hvad kan vi bruge det til? Ordet er sammensat af “Kai” som betyder forny/reformere og “zen” som betyder til det bedre. Og det beskriver meget godt hvad det det går ud på. Oprindeligt referere kaizen til det at forbedre sig selv gennem refleksion og læring, og det er også den mening Toyota tillægger begrebet i dag. I Lean sammenhæng, og de fleste andre steder end hos lige Toyota, kan kaizen bedst oversættes til små løbende forbedringer:

 • Tænk småt
 • Tag små skridt
 • Løs små problemer
 • Få små succeser

Og man kan videre om kaizen sige….

 • Løbende forbedringer
 • Mod en målsætning
 • Alle involveret
 • Uden at bruge mange penge

Der er en lighed mellem kaizen og måden hvorpå en elitesportsmand løbende justerer og forbedrer sine præstationer – gennem kaizen aktiviteter. Elite sportsudøveren er på et højt niveau hvor det er mange små justeringer, indenfor mange områder, der øger præstationen. På samme måde kan vi gennem mange små justeringer af virksomhedens processer forbedre virksomhedens formåen.

Det modsatte er et fokus udelukkende på målet og forbedringer gennem store projekter, eksempelvis organisatoriske ændringer eller IT projekter – det vi typisk ser når en ny direktør ansættes.

Toyota tænker både på målet (hvor skal vi hen) og i lige så høj grad på processen – hvordan kommer vi derhen. Toyota han en lang række nyttige metoder og værktøjer til hvordan de kommer til målet, præcis som elitesportsudøveren har standarder for hvordan træning er tilrettelagt dag for dag. Der er således stor lighed mellem elite sportsudøveren og elite virksomheden – de anvender begge kaizen – mange små forbedringer.

kaizen

 

Hvad kan Kaizen bruges til?

Når en medarbejder går på arbejde i en Lean virksomhed, vil medarbejderen ikke kun tænke på de daglige driftsopgaver. Det forventes også, at medarbejderen kommer med ideer til, og arbejder med, at forbedring af måden hvorpå arbejdet udføres og virksomhedens processer. I Lean tænker vi således, at alle medarbejdere bruger en del af deres tid på at forbedre måden hvorpå arbejdet udføres. Og på den måde udnyttes alt den kreativitet der findes helt ud på gulvet – der hvor det værdiskabende arbejde udføres.

Hos Toyota taler de om “Please find improvement projects for everyone”. Over porten hvor medarbejderne går ind på farbrikken star der flere steder “good product comes from good thinking”. Med andre ord, det forventes at medarbejderne arbejder med kaizen, og at de bruger deres hoved når de går på arbejde. Det modsatte er medarbejdere, der kun er indstillet på at gøre det som vi plejer at gøre. Og det kommer der jo ikke meget innovation og udvikling ud af.

Hvad opnår virksomheden?

Det er også vigtigt at forstå, at kaizen kræver ekstra energi af medarbejderne. At udføre arbejdet som vi plejer, er ensbetydende med laveste energi niveau. Men når vi vil kaizen processen, så kræver det ekstra energi, og vi ved også erfaringsmæssigt, at ændringerne sjældent vil virke første gang. Men det gør ikke noget, så prøver vi bare noget nyt gennem PDCA konceptet. Med en kaizen kultur kan virksomheden opnå at:

 • Medarbejderne tænker innovation
 • Ændringer og forbedringer er en konstant som alle arbejder med
 • Ændringer er at betragte som eksperimenter, og ikke alle eksperimenter er succesfulde
 • Mange små ændringer og tilpasninger ved siden af store projekter
 • Store ændringer implementeres også lettere
 • Fremtidige ledere tænker kaizen og belønnes for innovation og eksperimenter

På denne måde løftes kulturen til et højere udviklingsniveau, mens ”plejer” hurtigt bliver afviklet. Sætninger som “vi plejer”, “det har vi prøvet før” eller “det har vi ikke tid til” vil være anti kaizen og ikke velset. Og på den måde går virksomheden fra at kun få specialister og ledere arbejder med kaizen forbedringer, til at alle medarbejdere, uanset hvor i virksomheden de måtte have opgaver, arbejder med forbedringer som en del af deres jobbeskrivelse.

Kaizen og forbedringskultur

Hvis opnåelse af flow er det vigtigste i Lean, så er opnåelse af en kaizen kultur måske nr. 2 over vigtige ingredienser i en Lean transformation. I Lean tilstræber virksomheden at udvikle deres ledere og medarbejdere til en kultur, hvor næsten alle er engageret i forbedringsaktiviteter. Det gælder både strategiudvikling- og eksekvering.

En Toyota medarbejder har gennemsnitligt gang i 3-4 små kaizen aktiviteter. På et normalt år afslutter medarbejdere og ledere hos Toyota 2,6 mio. forbedringsaktiviteter på koncern niveau. Da virksomheden har 360.000 ansatte, svarer dette til, at hver medarbejder årligt gennemfører 7 forbedringsaktiviteter (kaizen aktiviteter). På denne måde har Toyota skabt en kultur hvor de til gensidig gavn for virksomhed og medarbejdere, drager fordel af medarbejdernes kreativitet. Kaizen aktiviteterne er med til at skabe en sund virksomhed i vækst, og den udnytter Toyota ledelsen til at skabe både jobsikkerhed og lønsomhed.

Det modsatte er en top down ledelsesstil hvor ledere og medarbejdere ikke er involveret i virksomhedens udvikling, og sjældent bliver hørt. Resultatet af en sådan ledelsesstil bliver ledere og medarbejdere stopper kreativ tankeproces om forbedring af arbejdets udførelse.

Kaizen Tavler og Tavlemøder

I takt med at Lean tog sit indtog og forbedringsaktiviteterne kom fra projektkontorerne og ud på gulvet, opstod der et behov for at kunne følge op på forbedringsaktiviter i driften. Ud af det opstod begrebet Kaizen tavler. Det er typisk en whiteboardtavle hvorpå et team holder status på teamets udviklinksaktiviteter. Ofte holder teamet et ugentligt Kaizen møde hvor der følges op på aktiviteterne.

 

kaizen tavle

 

Kaizen og PDCA

PDCA understøtter kaizen, og kaizen understøtter PDCA. PDCA er jo netop en standard for hvorledes ændringer kan foretages gennem eksperimenter og læring. Når virksomhedens medarbejdere skal ændre noget behøver de ikke være utrygge, for PDCA konceptet ligger jo netop op til at det er helt naturligt, at ændringerne ikke vil virke første gang, men så lærer vi noget, og prøver noget nyt. Det samme gælder i kaizen tankegangen – tænk bare hvor mange gange en elitesportsudøver tester nye greb og teknikker, og den der prøver mest, vil ofte også være den der vinder. Du kan læse mere om sammenhængen mellem kaizen under PDCA viden.

Kaizen Blitz

Begrebet kaizen blitz, eller bare “kaizens”, benyttes ofte om et koncentreret projekt hvor en arbejdsgruppe udfører en veldefineret opgave over et kort tidsrum. F.eks ændrer på materiellets layout på produktionsgulvet eller i laboratoriet. Tanken er, at i stedet for at projektet forløber over mange måneder, så afsættes få dage (1-2-5 dage) til at udføre opgaven. Der arbejdes koncentreret på at opnå de ønskede forbedringer.

Der er en meget klar plan for hvad der skal ske på de enkelte dage, og tanken er hurtigt at få udført projektet i stedet for at det strækker sig over flere måneder.

Lær mere om Kaizen

Du kan på Lean Manager uddannelsen lære om hvorledes Lean virksomheden tænker i kaizen og hele kaizen processen. Du kan også lære om hvordan du opnår en kaizen forbedringskultur, og hvad der skal til for at få det til at ske. 

Du kan her læse mere om Wiki’s definition af begrebet kaizen. 

Andre gik til

Andre så også

Hvad er PDCA?

Visuel Ledelse og Tavler

Hvad er Gemba?

Problemer er skatte

Lean er anderledes

Procesforbedringer

Vores kurser

N Undervisere uddannet i Japan
N Certificering inkluderet
N Fleksible kursus datoer
N Online Lean kursus materiale
N Tilknyttet ERFA netværk

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.