Hvad er 5s modellen?

Sorter, Sæt i system, Systematisk rengøring, Standardiser, Selvdisciplin

5s er en effektiv metode til at rydde op og holde orden på en arbejdsplads

5S Lean, eller 5S modellen, er et Lean værktøj til at skabe en ren og ordentlig arbejdsplads, der synliggør spild og anormaliteter. Værktøjet hjælper med at spare tid, minimere ulykker og fejl, og du vil få mere plads. 5S øger medarbejdernes trivsel og er et tegn på gensidig respekt medarbejderne imellem. Værktøjet er en af de bedst kendte og mest anvendte værktøjer i Lean værktøjskassen.

Hvad kan 5S bruges til?

Det er egentlig meget enkelt. Hvis arbejdspladsen er ryddelig og bære præg af orden og struktur, så vil du opnå 3 klare fordele:

1. Der vil komme færre arbejdsulykker
2. Medarbejderne tager arbejdet mere seriøst og producere bedre kvalitet i arbejdets udførelse
3. Det er et tegn på gensidig respekt medarbejdere og virksomhed imellem

Når Toyota udfører audit hos deres underleverandører, så har de ry for at inspicere toiletterne som det første. Toiletternes tilstand og renlighed siger noget om medarbejdernes respekt overfor hinanden og overfor virksomheden.

Hvad opnår vi med 5S?

Mere detaljeret opnår vi en række fordele ved 5S. Her tænkes på:

 • Sikkerhed
 • Medarbejder ejerskab af arbejdspladsen
 • Medarbejder motivation og trivsel
 • Øget kvalitet i opgaveløsning
 • Øget produktivitet
 • Renere områder
 • Bedre organisering
 • Mindre spildtid på at lede efter ting
 • Mindre spiltid på at opdage at ting ikke er funktionsduelige
 • Effektive arbejdsprocesser
 • Mere plads
 • Mulighed for at se anormaliteter
 • Medarbejder ejerskab af arbejdspladsen
 • Medarbejder motivation og trivsel

Hvor anvendes 5S modellen?

5S er ikke kun relateret til de fysiske produktionsområder. Det anvendes også i de service administrative områder samt i IT systemerne. Toyota taler også om at have 5S i det psykiske arbejdsrum. Hvis der er en dårlig tone imellem medarbejdere = urent område. Omvendt hvis der er en god tone, og et godt psykisk arbejdsmiljø = 5S principper i det psykiske arbejdsrum.

Hvad står de 5 S’er for?

På akademiets Lean kurser kan du lære om 5S modellen og projektledelse.

1. Sorter
2. Sæt i system
3. Systematisk rengøring / orden
4. Standardiser
5. Selvdisciplin

1.Sorter

Alt fysisk materiel og udstyr opdeles i hvad der bruges og hvad der ikke bruges. Smid alt væk der ikke bruges, og sorter det som bruges op i tre kategorier:

1. Lav – Bruges sjælden
2. Middel – Bruges månedlig
3. Høj – Bruges daglig/ugeligt

2.Sæt i system med 5S modellen

Mantraet er en plads til alting, og alting på sin plads. Ved arbejdspladsens indretning sikres, at alting har en plads, og at pladsen er markeret så det er visuelt synligt.

Organiser alt materiel og udstyr så funktion og lokalitet bliver “kendt”. Placer alt så de er let at hente, bruge og returnere. Hvis anvendelsesfrekvensen er høj, så opbevares det tæt på arbejdspladsen. Hvis ikke, så opbevares det et mere fjernt sted.

Brug farvekodning af udstyr og lokalitet så det bliver lettere at returnere og synliggøre når ting ikke er på deres plads. Alt materiel som brandslukningsudstyr og sikkerhedsudstyr skal være meget synligt og let tilgængeligt.

3.Systematisk rengøring og orden

Holde orden på arbejdspladsen. Formålet er at sikre, at arbejdspladsen og IT systemet ikke ender i en kaos tilstand. Hvis ikke, så ender det ligesom skuret i haven – sommerens oprydning forfalder hurtigt til det gamle rod. 5S Lean projektledelse er vigtigt og kræver en systematisk tilgang.

Brug rengøringsrutinen som løbende inspektion. Den systematisk gennemgang af arbejdspladsen fremhæver unormale forhold og giver dermed mulighed for korrigerende aktiviteter. Etabler systematisk rengøring i alle vedligeholdelses aktiviteter.

4.Standardiser

Definer let forståelige standarder for at opnå en fælles forståelse for retningslinjerne. Vær helt skarp på placeringen af dokumenter i IT systemer og materiel. Navngivning genstande så det bliver entydigt hvad der er hvad.

Husk at standardisering er fundamentet for alle forbedringer, og hvis vi ikke har en baseline standard, så kan vi ikke forbedre noget processerne.

5.Selvdisciplin

Vi ønsker at inddrage medarbejderne i arbejdet med 5S, og al erfaring viser også, at hvis 5S projektledelse skal lykkes, skal medarbejderne engageres i arbejdet. En klar ansvarsfordeling er væsentlig, og en definition af reglerne for vedligeholdelse af 5S i området skal etableres. Der skal gennemføres uddannelse og træning af medarbejdere, både de nye, men i høj grad også de ældre medarbejdere der måske er vant til en mere rodet arbejdsplads. Forvent modstand fra en del medarbejdere. Brug ti på 5S hver dag. Du kan her lære mer om metodeapparatet 5S i Wiki.

Kursus i 5S modellen

På akademiets Lean kurser kan du lære mere om 5S projektledelse. Allerede på modul A kommer vi ind på emnet. Læs mere om 5S kursus på modul A her på Lean kurser.

 

 

Se også

Hvad siger kursisterne

Kontakt

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk

lean kursus møde

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.