Hvad er 5S?

5S er et Lean værktøj til at skabe en ren og ordentlig arbejdsplads, der synliggør spild og anormaliteter. 5S hjælper med at spare tid, minimere ulykker og fejl, og du vil få mere plads. 5S øger medarbejdernes trivsel og er et tegn på gensidig respekt medarbejderne imellem. Det er en af de bedst kendte og mest anerkendte værktøjer i Lean værktøjskassen. 

Hvad kan 5S bruges til?

5S bidrager til at opnå et højt niveau af:

 • Sikkerhed
 • Kvalitet
 • Produktivitet
 • Renere områder
 • Bedre organisering
 • Mindre spildtid
 • Effektive arbejdsprocesser
 • Mere plads
 • Mulighed for at se anormaliteter
 • Medarbejder ejerskab af arbejdspladsen
 • Medarbejder motivation og trivsel

Se video om 5S