Hvad er SCRUM
Master – 8 roller

8 roller for en Scrum Master

Hvad er en SCRUM Master uddannelse. Scrum Master løn – roller og opgaver.

SCRUM Master rollerne

En Scrum Master er ansvarlig for at udbrede anvendelsen af Scrum i organisationen. Det er den vigtigste rolle i at få rammeværket til at fungere, og det kræver gode menneskelige og diplomatiske egenskaber at besidde rollen. Det er bestemt en fordel hvis Scrum Masteren har en baggrund som coach. Lær om det på Scrum Master kursus.

En Scrum Master har 8 roller, og du får her en kortfattet forklaring på de forskellige roller. Har du fået job som Dcrum Master, så anbefaler akademiet at tage hele Scrum Master uddannelsen med Agile Coach certificering. 

1. Leader who serves

En leader who serves ser sin rolle som være tjenende for de medarbejdere hun er sat til at lede. Mantraet er “hvordan kan jeg hjælpe dig” og mindre “jeg bestemmer – du gøre som jeg siger du skal gøre”. Servant Leadership er ofte forstået som en opfindelse i den agile verden, men det er ikke tilfældet. Faktisk er konceptet flere tusind år gammelt, og praktiseret af mange store ledere siden, tænk bare på Jesus eller Ghandi.

En Scrum Master, med gode Servant Leadership evner, skaber ejerskab, selvstændighed, engagement, motivation og motiverer innovation og udvikling. Command and Control ledelse, som på mange måder er det modsatte, skaber afhængighed, mangel på initiativ og infleksibilitet. Servant Leadership handler om at jeg gør alt hvad jeg kan, for at du bliver den bedste version af dig selv. Og mangler du nogle forudsætninger for at kunne udvikle dig, så stiller jeg mig til rådighed med sparring, coaching, opfølgning, feedback, information og støtte. Scrum Masteren er:

 

  • Nærværende
  • Lytter aktivt, og søger at forstå, før jeg forsøger at blive forstået
  • Åben, ærlig oprigtig og transparent
  • Beder aktivt om feedback, så jeg kan gro og blive bedre
  • Bruger storytelling og åbne spørgsmål, når jeg vil engagere andre
  • Har fokus på at udvikle mit team til high performance. (Også selvom jeg ikke er lederen af teamet)
  • Sikrer mig, at folk rundt om mig har de rette forudsætninger for at kunne performe. Både op, til siden og ned i organisationen.
  • Tager det fulde medansvar for teamets performance. Teamets mangler, udfordringer, fejl og succeser er også mine.

2. Scrum Master som facilitator

Scrum Masteren er en neutral facilitator, der leder projektets proces gennem at planlægge og indkalde til møder, samt facilitere agendaen på møderne. Han coacher teamet og fjerner forhindringer for teamets arbejde. Han faciliterer de vigtige møder, og motiverer tværgående samarbejde mellem projektets interessenter. Han sikrer at teamets Scrum Board bliver brugt rigtigt. Han har til opgave at sikre en succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints, og samtidig synliggøre udviklingen for product owneren.

 

3. Scrum Master som coach

Scrum Masteren skal sikre, at teamet leverer maksimal værdi i samarbejde med de øvrige projekt interessenter. Og for at få det til at ske, er en coachende adfærd en kæmpe fordel for Scrum Masteren. 

Forskellen på en Agile Coach og en Scrum Master er, at en Scrum Master typisk er tilknyttet ét team, hvor en Agile Coach typisk er tilknyttet flere teams. En Agile Coach vil ofte have fokus på tværs af teams, hvor en Scrum Master desværre kan blive for fokuseret på det enkelte team. De grundlæggende kompetencer som en agil coach bør beherske, matcher de kompetencer som en dygtig Scrum Master bør have. Så akademiet anbefaler derfor, at Scrum Masteren ikke kun tager Scrum Master kursus, men hele akademiets Agil Agile Coach uddannelse 6 dage. Efter et Scrum Master kursus vil det være naturligt at fortsætte med et Scrum Product Owner kursus som det næste.

4. Scrum Master som bestyrer

Denne rolle kan virke lidt selvmodsigende, men hvis du tænker på at “der skal være orden i sagerne”, så er det også tilfældet med Scrum. Og her er det Scrum Masterens opgave at holde styr på at det hele kommer til at fungere som Scrum rammeværket er tiltænkt. Forvalte opstående hindringer for fremdrift, fjerne unødvendigt spild, motivere flow i proces og opgaveløsning, tilse teamets velvære og forvalte grænserne for selvorganisering. Se her en grafisk fremstilling over en Scrum model.

5. Mentor

Scrum Masteren er den i virksomheden der ved mest om Agile og Scrum. Derfor er det også den rolle virksomhedens øvrige medarbejdere vil rådføre sig med, når der er tvivl om hvilke muligheder der er for forbedringer af måden hvorpå der udvikles. Rollen som mentor er vigtig, og nogen skal have styr på hvorledes Scrum værktøjerne bruges hensigtsmæssigt.

scrum master mentor

6. Scrum Masteren som lærer

Denne rolle ligger tæt op ad mentor rollen, dog med den forskel, at der også skal gennemføres konkret træning i Scrum rammeværket, værktøjer og proces flow. Hvis muligt, kan Scrum Masteren påtage sig denne rolle som underviser i Scrum værktøjerne.

Måske kan han ikke gennemføre en egentlig Scrum Master certificering, men det er heller ikke alle virksomhedens medarbejdere der har behov for en certificering.

7. Fjerne hindringer

Det nævnes tidligere, at Scrum Masteren er en Servant Leader. Det gælder særligt i forbindelse med at fjerne de organisatoriske hindringer der altid eksisterer, når en virksomhed skal arbejde på en anden måde end den plejer. Og det gælder ikke mindst i forbindelse med opstart af Scrum. Så rollen som den der skal fjerne hindringer og få det til at ske, er måske Scrum Masterens allervigtigste rolle.

8. Scrum Master som Change Agent

Denne rolle ligger smukt i forlængelse af Scrum Masterens rolle som den der fjerne hindringer. Rollen som Change Agent ligger tæt op af begrebet agilitet, og målet er at skabe en kultur hvor “change” er en konstant og naturlig del af måden hvorpå virksomheden arbejder. Du kan her se en kortfattet Scrum Guide til implementering af Scrum.

9. Scrum Master løn

Hvad er en god Scrum Master løn. Vi har de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel på Scrum Masters, og dermed er lønningerne også presset op. Vi har kendskab til meget kompetente Scrum Masters der har lønninger helt op til 65.000 Kr. om måneden. Det er dog okså i den helt tunge ende, og der er også her tale om væsentlig forretningsforståelse og gode menneskelige egenskaber. Scrum Master lønninger på 40.000 er mere almindeligt.

10. Scrum Master uddannelse

Hvad er en god Scrum Master uddannelse? Selve de tekniske værktøjer og værdier kan du lære på akademiets certificerede Scrum Master kursus på 2 dage. Det er ikke så kompliceret. Men gode menneskelige egenskaber og en coachende adfærd hjælper vil hjælpe dig godt på vej.

På Scrum kurset lærer du om værktøjer, teknikker, principper, værdier, regler og roller i Scrum frameworket. Ønsker du en bredere uddannelse indenfor Scrum Masterens roller og ansvar, så anbefaler akademiet at du tager hele akademiets Agile Coach uddannelse 6 dage. Du kan i denne Scrum Guide læse hvordan du kommer i gang med Scrum.

11. SCRUM Master certificering

Samtlige akademiets kurser er certificeret, og akademiet anbefaler at du tager en Scrum Master certificering.

 

12. Agile Coach uddannelse

Du kan overbygge akademiets agile kurser og deltage i akademiets Agile Coach uddannelse og PAC certificering. Du skal have deltaget i de 3 kurser:

Scrum Kursus 2 Dage
Product Owner Kursus 2 Dage
Agile kursus 2 Dage

For at opnå certificering skal du have deltaget på de 3 kurser. 

Kontakt os

Compass København
Købmagergade 67
1150 København

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk