Hvad er SCRUM
Master

10 Vigtige om Scrum Master

Hvad er en SCRUM Master uddannelse – roller, opgaver og løn.

SCRUM Master rollerne

En Scrum Master er ansvarlig for at udbrede anvendelse i organisationen. Det er måske den vigtigste rolle i at få hele rammeværket til at fungere, og det kræver gode menneskelige og diplomatiske egenskaber at besidde rollen, og det er bestemt en fordel hvis hun har en baggrund som coach.

En Scrum Master har 8 roller, og du får her en kortfattet forklaring på de forskellige roller. Akademiet anbefaler at tage en Scrum Master uddannelse, eksempelvis svarende til Scrum Coach uddannelsen. 

1. Servant Leader

En servant Leader ser sin rolle som være tjenende for medarbejdere hun er sat til at lede. Dvs. mere “hvordan kan jeg hjælpe dig” og mindre “jeg bestemmer – du gøre som jeg siger du skal gøre”. Servant Leadership er ofte forstået som en opfindelse i den agile verden, men det er ikke tilfældet. Faktisk er konceptet flere tusind år gammelt, og praktiseret af mange store ledere siden, herunder Jesus og Ghandi.

En Scrum Master, med gode Servant Leadership evner, skaber ejerskab, selvstændighed, engagement, motivation og det understøtter vækst. Command and Control ledelse, som på mange måder er det modsatte, skaber afhængighed, mangel på initiativ og infleksibilitet. Servant Leadership handler om at jeg gør alt hvad jeg kan, for at du bliver den bedste version af dig selv. Og mangler du nogle forudsætninger for at kunne performe, så stiller jeg mig til rådighed med sparring, coaching, opfølgning, feedback, information og støtte. Scrum Masteren er:

 

  • Nærværende
  • Lytter aktivt, og søger at forstå, før jeg forsøger at blive forstået
  • Åben, ærlig oprigtig og transparent
  • Beder aktivt om feedback, så jeg kan gro og blive bedre
  • Bruger storytelling og åbne spørgsmål, når jeg vil engagere andre
  • Har fokus på at udvikle mit team til High Performance. (Også selvom jeg ikke er lederen af teamet)
  • Sikrer mig, at folk rundt om mig har de rette forudsætninger for at kunne performe (Både op, til siden og ned i org.)
  • Tager det fulde medansvar for mit teams performance. Teamets mangler, udfordringer, fejl og succeser er også mine.

2. Scrum Master som facilitator

Scrum Masteren er en neutral facilitator, der leder projektets proces gennem at planlægge og indkalde til møder, samt facilitere agendaen på møderne. Han coacher teamet og fjerner forhindringer for teamets arbejde. Han faciliterer de vigtige møder, og motiverer tværgående samarbejde mellem projektets interessenter. Han har til opgave at sikre en succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints, og samtidig synliggøre udviklingen for product owneren.

 

3. Scrum Master som coach

Scrum Masteren skal sikre, at teamet levere maksimal værdi i samarbejde med de øvrige projekt interessenter. Og for at få det til at ske, er en coachende adfærd en kæmpe fordel for Scrum Masteren. 

Forskellen på en Agile Coach og en Scrum Master er, at en Scrum Master typisk er tilknyttet ét team, hvor en Agile Coach typisk er tilknyttet flere teams. En Agile Coach vil ofte have fokus på tværs af teams, hvor en Scrum Master desværre kan blive for fokuseret på det enkelte team. De grundlæggende kompetencer som en agil coach bør beherske, matcher de kompetencer som en dygtig Scrum Master bør have. Så akademiet anbefaler derfor, at Scrum Masteren ikke kun tager Scrum Master kursus, men hele akademiets Certificerede Agile Coach uddannelse 6 dage.

4. Scrum Master bestyrer

Denne rolle kan virke lidt selvmodsigende, men hvis du tænker på at “der skal være orden i sagerne”, så er det også tilfældet med Scrum. Og her er det Scrum Masterens opgave at holde styr på at det hele kommer til at fungere som Scrum rammeværket er tiltænkt. Forvalte opstående hindringer for fremdrift, fjerne unødvendigt spild, motivere flow i proces og opgaveløsning, tilse teamets velvære og forvalte grænserne for selvorganisering. 

5. Mentor

Scrum Masteren er den i virksomheden der ved mest om Agile og Scrum. Derfor er det også den rolle virksomhedens øvrige medarbejdere vil rådføre sig med når der er tvivl om hvilke muligheder der er for forbedringer af måden hvorpå der udvikles. Rollen som mentor er vigtig, og nogen skal have styr på hvorledes Scrum værktøjerne bruges hensigtsmæssigt.

scrum master mentor

6. Scrum Masteren som lærer

Denne rolle ligger tæt op ad mentor rollen, dog med den forskel, at der også skal gennemføres konkret træning i Scrum rammeværket, værktøjer og proces flow. Hvis muligt, kan Scrum Masteren påtage sig denne rolle som underviser i Scrum værktøjerne.

Måske kan han ikke gennemføre en egentlig Scrum Master certificering, men det er heller ikke alle virksomhedens medarbejdere der har behov for en certificering.

7. Fjerne hindringer

Det nævnes tidligere, at Scrum Masteren er en Servant Leader. Det gælder særligt i forbindelse med at fjerne de organisatoriske hindringer det altid eksisterer når en virksomhed skal arbejde på en anden måde end den plejer. Og det gælder ikke mindst i forbindelse med opstart af Scrum. Så rollen som den der skal fjerne hindringer og få til til at ske, er måske Scrum Masterens aller vigtigste rolle.

8. Scrum Master som Change Agent

Denne rolle ligger smukt i forlængelse af Scrum Masterens rolle som den der fjerne hindringer. Rollen som Change Agent ligger tæt op af begrebet agilitet, og målet er at skabe en kultur hvor “change” er en konstant og naturlig del af måden hvorpå virksomheden arbejder. 

9. Scrum Master uddannelse

Hvad er en god Scrum Master uddannelse? Selve de tekniske værktøjer og værdier kan du lære på akademiets certificerede Scrum Master kursus på 2 dage. Det er ikke så kompliceret. Men gode menneskelige egenskaber og en coachende adfærd hjælper vil hjælpe dig godt på vej.

På Scrum kurset lærer du om værktøjer, teknikker, principper, værdier, regler og roller i Scrum frameworket. Ønsker du en bredere uddannelse indenfor Scrum Masterens roller og ansvar, så anbefaler akademiet at du tager hele akademiets Agile Coach uddannelse 6 dage.

10. SCRUM Master certificering

Samtlige akademiets kurser er certificeret, og akademiet anbefaler at du tager en Scrum Master certificering. Deltag på akademiets certificerede SCRUM Master kursus.

 

11. Agile Coach uddannelse

Du kan overbygge akademiets agile kurser og deltage i akademiets Agile Coach uddannelse og PAC certificering. Du skal have deltaget i de 3 kurser:

Scrumtm Master Kursus 2 Dage
Product Owner Kursus 2 Dage
Agil Ledelse Kursus 2 Dage

For at opnå Agil Coach certificering skal du have deltaget på alle 3 kurser. 

Kontakt os

Compass København
Købmagergade 67
1150 København

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk