Anti Scrum Modellen –
Hvad er det for noget?

Og hvordan får vi Scrum til at virke?

Agile Coach Uddannelse 10

Næsten alle akademiets kursister er i gang med Scrum. Og de har også forstået hvad Scrum er. Men hvorfor er det så svært at få det til at Ske? Hvorfor struggler alle tilsyneladende, og hvordan får vi det til at virke? På akademiet’s Agile Coach uddannelse 6 dage adresserer vi udfordringerne og vi arbejder med hvordan vi får Scrum motoren i gang og til at virke.

Hvorfor virker Scrum ikke hos os?

Når først vi har fået paraderne ned, og vores studerende åbner op for deres erfaringer med Scrum og Agile, så står det lysende klart, at alle tilsyneladende har svært ved at få det til at virke. Hvorfor det det, og hvad kan vi gøre ved det? Der er flere dimensioner i årsagerne, og de kan sammenfattes i Anti Scrum Modellen.

1. Baggrund for Anti Scrum

De fleste af vores Scrum og Agile kursister udtrykker frustrationer om at det er vanskeligt at få Scrum til at ske. Og det var et issue der blev diskuteret ved alle lejligheder, fredagsøl og uformelle diskussioner. Ud af disse samtaler kom begrebet Anti Scrum, og ønsket om at hjælpe vores kursister på en bedre måde end bare et Scrum Master kursus eller et Product Owner kursus som de fleste kender dem. Det stod klart, at vi skulle finde pragmatiske tilgange til hvordan vi kan hjælpe med at få Scrum til at ske. Begrebet Anti Scrum er i dan indlejret i alle vores Scrum og Agile kurser, og vi kommer med kvalificerede bud på hvordan vi kan få Scrum til at ske. Det hele er samlet i Akademiets Agile Coach uddannelse 6 dage. 

2. Anti Scrum Modellen

Der er flere årsager til at det ikke er nemt at få Scrum til at ske. Der er decideret kræfter der trækker i den modsatte retning, deraf navnet Anti Scrum. Modellen udgøres af 6 væsentlige dimensioner eller kræfter, der alle modarbejder en Scrum transition, og Scrum modellen hjælper os på den måde til bedre at forstå hvorfor virksomheder har svært ved at få Scrum til at virke. Når vi har modellens overblik, så er det lettere at adresserer de enkelte Anti Scrum-kræfter en ad gangen. Og på den måde hjælper værktøjet. Modellens 6 dimensioner er:

  1. Organisations struktur
  2. Belønnings struktur
  3. Kontrol paradigmet
  4. Vandfalds tradition

 

3. Organisations struktur

Scrum er oprindeligt udviklet af og til software udvikling. Og den primære målgruppe var organisationer der levede af at udvikle software. Og ser man isoleret på den del af organisationen der udelukkende skal beskæftige sig med at udvikle software, med en ledelse der har forståelse for hvorledes software udvikles effektivt, så passer Scrum perfekt.

Omvendt er det, hvis Scrum så skal anvendes i en organisation, hvor det primære formål måske er drift, så bliver det straks mere kompliceret. Drift ledelsen, og ledere fra drift linje organisationen, føler der er andre og vigtigere formål for udviklingsteams, nemlig at supportere driften når der er problemer. Denne sammenblanding af interesser gør det vanskeligt at få Scrum til at virke.

Et studie af Scrum fra de dygtige ophavsmænd bag metodeapparatet, er også kendetegnet ved at de traditionelle leder roller, herunder rollerne Projektleder, Programchef, Team leder og afdelingsleder, ikke findes i litteraturen. Scrum er med andre ord også et opgør med den traditionelle organisationsstruktur. Og hvad er så problemet med det? Problemet er, at virksomhedens før omtalte ledere, ikke syntes det er fedt, at de er fjernet fra det nye organisationsdiagram. Så hvad skal deres rolle være fremover? Skal vi have flere ledere, skal der rapporteres mere?

kanban 1

4. Belønnings struktur

Når virksomheden skal i gang med Scrum er det nødvendigt at gennemgå ledere og nøglemedarbejderes belønningsstruktur. Generelt kan det siges, at bonusser og nøgletal ikke må trække imod to ting: Flow og Udvikling. Kig på jeres nøgletal, og vær ærlig omkring hvad ledere og nøglemedarbejdere reelt bliver målt på og belønnet for. Eksempel: Vi ser ofte, at ledelsen siger at vi skal arbejde med udvikling. Men reelt, når det kommer til stykket og ledernes bonusordninger, så det det måske fakturerede timer, eller nogle nøgletal som ledelsen uddeler ros for.

5. Vandfalds tradition

Vi oplever at folk ringer og spørger ind til hvordan Scrum kan kobles med en traditionel vandfalds projektmodel. Hvordan kan Scrum bindes op på milepæle o.s.v. Spørgsmålene illustrer fint, at Scrum ikke er forstået, at virksomheden og dens ledere fortsat arbejder med traditionel projektstyring efter vandfalds modeller.

Vandfal projektmodel

anti scrum 99

6. Traditionel projektledelse

Så nu har jeg været projektleder eller projekt programchef i mange år, og nu siger ledelsen pludselig, at jeg skal være Product Owner! Fint nok, det er nok det samme, bare med et andet navn. Så enkelt er det ikke. Rollen som Product Owner er den vigtigste rolle i Scrum, men det er også den sværeste. Og den kræver nogle helt andre skills end dem som den traditionelle projektleder er udrustet med.

7. Kontrol paradigmet

Ledelsen bliver trykket på maven for at skulle forklare hvordan projekter går; båden på tiden og på pengene. Tilsvarende trykker ledelsen nedad på projekt organisationen, med tilhørende Scrum teams, ligeledes på tiden og pengene. De skal redegøre for status på tiden og pengene. Og hvad er så problemet med det? Problemet hermed er, at denne rapportering tvinger alle ind i det traditionelle vandfalds-paradigme, hvor vejen til projektmålet tænkes at følge en forud defineret rute, med tids-milepæle og budgetter der følger planen til punkt og prikke. Alt projekt erfaring fortæller os at sådan går det ikke, og det er jo derfor at Scrum er opfundet.

8. No Face kommunikation

Vi ved fra al forskning, at udviklings-effektiviteten falder drastisk, når mennesker separeres fysisk. Og endnu værre bliver det hvis kommunikation foregår v.h.a. mails. Så ønsker du en effektiv udvikling, så sæt alle kompetencerne i et rum, sæt dem fri, og lad dem finde løsninger på de ting der driller. Udviklerne ved bedst selv hvad de ikke ved, og hvilken vej de vil gå for at finde en løsning.

9. Projekt overload

Er jeres dygtigste udviklere og nøglemedarbejdere engageret på et passende antal projekter eller er de engageret på for mange projekter? Alt forskning viser hvor ineffektive mennesker bliver når de har gang i for mange projekter på en gang. Det er uhyggelig forskning. Den gode nyhed er at det kan der gøres noget ved, og der er gode værktøjer hertil. 

10. Lær mere om Anti Scrum

Ønsker du at lære mere om Anti Scrum, så tilbyder akademiet en grundig uddannelse der adresserer udfordringerne med at få Scrum til at ske. Deltag på den omfattende Agile Coach uddannelse. Uddannelsen udgøres af 3 moduler:

Scrum Master Kursus 2 Dage
Product Owner Kursus 2 Dage
Agile Ledelse kursus 2 Dage

For at opnå Agile Coach certificering skal du have deltaget på ovenstående kurser. 

 

Kontakt os

Compass København
Købmagergade 67
1150 København

Ring på telefon: 48 16 30 81
Send en e-mail til info@comss.dk