Lean Startup
Metoder og Teknikker

10 Vigtige om metoden

Hvad er Lean Startup? Få en kortfattet introduktion til metoden og hvad du kan bruge det til.

1. Hvad er Lean Startup?

Lean Startup er en videnskabelig metode til at udvikle nye produkter og services. Metoden er udviklet af Eric Ries i erkendelse af, at alt for mange produkter og services udvikles uden at der er efterspørgsel på dem. Et kolossalt spild af ressourcer. I dag har mange virksomheder med succes brugt metoden til at teste deres produkt ideer og efterfølgende hurtigt udvikle produkter der er bedre tilpasset kundernes behov. Resultatet er en hurtigere og mere omkostningseffektiv produktudvikling med bedre tilpassede produkter.

2. Hvorfor Lean Startup?

Jævnfør professor Clayton Christensen, Harvard Business School, bliver der hvert år introduceret 30.000 nye produkter. Det er ikke overraskende, men det er måske overraskende at 95% af dem fejler og bliver taget af markedet igen. Dette er et kolossalt ressourcespild.

I klassisk produktudvikling bruges der mange ressourcer på at udvikle produkter og services ud fra en hypotese om, at der er kunder der efterspørger produktet. Man hvor ved vi egentlig det fra? Kan vi stole på disse hypoteser? Reelt er det først når alle udviklingsomkostningerne er afholdt, og produktet er lanceret på markedet, at realiteterne melder sig og vi ser om hypotesen hold vand. Clayton Christensen forskning viser, at hypotesen ikke holder i 95% af produktlanceringerne.

Det er denne problematik som Lean Startup metoden forsøger at løse.

3. Hvad er grundideen?

I Lean startup anerkendes, at et nyt produkt eller service er en hypotese. Vi ved reelt ikke om produktet løser et problem som kunder er villige til at betale for. Derfor ligger der en tidlig kundekontakt indbygget i metodeforløbet så vi hurtigt kan lære og ændre produkt og forretningsmodel. Metoden antager direkte, at de første ideer til produktet er dårlige ideer der skal forbedres.

Ved at holde udviklingsomkostningerne minimale så er det muligt at teste sig frem til hvilke produkter eller services med tilhørende forretningsmodel som en kunde er parat til at købe.

4. Hvordan indgår Lean i Lean Startup?

Navnet Lean Startup består af to elementer. “Startup” og ”Lean”. Hvorfor ”Startup?  fordi metoden oprindeligt blev brugt til iværksætter startup virksomheder, ikke mindst i Silicon Valley. Hvorfor så ”Lean” som jo primært kommer fra Toyota? Det er der flere årsager til, herunder:

  • Alt Lean innovation anvender den videnskabelige metode hvor man gennemfører eksperimenter for at teste sin hypotese.
  • Lean anvender årsagsanalyser som 5 x hvorfor, hvor man prøver at forstå den grundlæggende årsag til at et eksperiment falder negativt ud.
  • Lean tilstræber små batch størrelser der tilfredsstiller kundens efterspørgsel – dette fremfor store batchstørrelser. Samme mindset kan anvendes i produktudvikling – små udviklingspakker der hurtigt kan testes og valideres af kunden. På den måde prøver vi at udvikle en eller få versioner af et nyt produkt før kunden oplever produktet. På denne måde går læring ekstremt hurtig og omkostningerne ved at fejle er minimeres.
lean startup 1

5. Lean Startup canvas

En vigtig del af metoden er Lean Startup canvas. På et stort stykke papir har du hele forretningsmodellen med al hvad dertil høre. Lean Startup canvas sikrer at du tænker rundt om hele produktet, herunder også hvordan og til hvem det skal sælges. At udfylde canvas er en særdeles givtig og lærerig proces som afstedkommer mange aha oplevelser, og sorte huller i forbindelse med produktet.

6. Hvor kan jeg lære mere?

Akademiet tilbyder virksomhedskurser i metoden sammen med andre Lean kurser. Lean kurserne er særlig interessante for medarbejdere der arbejder med produkt eller forretningsudvikling.

7. Historien bag 

Året er 1998 og firmaet there.com rejser 40 millioner dollars for at udvikle en online 3D virtuel verden hvor mennesker kunne mødes og tale sammen. Efter flere års grundig planlægning og udvikling bliver der lanceret en lukket beta version i juli 2001 og efter en hel del forbedringer og yderligere lukkede beta versioner åbner man websitet for almindelige brugere i marts 2003.

På trods af en omfattende kampagne er der kun få tusinde kunder som skriver sig op som brugere, og væsentligt under målsætningen. På trods af mange forbedringer og efter at have prøvet at få gjort virksomheden profitabelt lukkes there.com i marts 2010. Denne episode og lignende katastrofer at grundlaget for at udvikle teorien bag Lean Startup.

8. Hvem er Eric Ries?

Eric Ries er uddannet softwareudvikler og er opfinderen af metoden. I frustration over har brugt utallige timer og penge på at fejle, udvikler Eric Ries metoden, og han skriver bogen Lean Startup som bliver en kæmpe succes.

9. Hvad er  Build – Measure – Learn?

Lean Startup baserer sig omkring princippet “build measure learn”. Med udgangspunkt i en ide bygges en prototype hurtigt – Build. I measure fasen måles der på succeskriterierne, f.eks. antal kunder der har signet op eller købt produktet. I Learn fasen evalueres målingerne og det besluttes om man skal fortsætte eller ændre kurs. Jo hurtigere dette flow kan gennemføres, jo hurtigere kan vi teste os frem til succes.

10. Lean Startup eksempler 3 styk

3 eksempler på Lean Stratup canvas og prototyping. Se video her

Deltag også på akademiets Lean kurser og lær mere om Lean startop. Undervisningen foregår som en kombination af teori og praktiske øvelser. Og på akademiets Lean kurser får du “hands-on” træning. Læs mer om akademiets Lean kursus.