Video Titel: TWI Jobinstruktion

 Indhold: Introduktion til TWI Jobinstruktion og hvad TWI Træning kan bruges til. Der gives også en kort introduktion til hvorledes det hænger sammen med Lean ledelsessystemet.

 Længde: 3 min

 Underviser: Civilingeniør Niels Fester. Niels har 30 års erfaring med Lean. Uddannet på DTU og Harvard Business School. Har studeret Lean i USA og Japan og har været fagansvarlig for Diplom-uddannelsernes Six Sigma og Lean Uddannelser.

Hvad er TWI?

Hvad er TWI og TWI Jobinstruktion? TWI står for Training Within Industry, og er en standard for god ledelse som blev udviklet under anden verdenskrig. Der opstod et akut behov for at oplære ikke våbenføre amerikanske borgere til at betjene maskiner i den amerikanske våbenindustri. Meget af Training Within Industry programmet er i dag afløst af bedre og mere tidssvarende rammeværker, men særligt TWI Jobinstruktion har de seneste år fået en kraftig opblomstring. TWI Træning eller TWI Jobinstruktion er en standard til hvordan du på en hurtig og effektiv måde kan oplære en medarbejder til at udføre en proces til det ønskede kvalitetsniveau. 

Hvad er TWI Jobinstruktion?

Training Within Industry Jobinstruktion metoden er baseret på pædagogiske principper om effektiv indlæring, og principperne er stadig aktuelle i dag. Tænk bare på de fejl der sker i virksomhederne, fejl som kunne være undgået hvis medarbejderen var blevet oplært grundigt i processen som medarbejderen skal udføre. Centralt i Training Within Industry Træning står mantraet:

Hvid eleven ikke har lært, så har underviseren ikke undervist

Dette mantra flytter ansvar for medarbejderens kvalitetsmæssige opgaveudførelse over på ledelsen. Med andre ord, hvis der er kvalitetsproblemer som kan relateret til udførelse af processen, så er det et ledelsesproblem. Det er jo ledelsen der har ansat medarbejderen, det er ledelsen der har udarbejdet jobinstruktioner og det er ledelsen der har tilvejebragt både instruktør og den fornødne træning af medarbejderen.

TWI Jobinstruktion metoden?

Jobinstruktion gennem TWI Træning består af 2 faser som hjælper instruktøren til at gennemføre en god træning af medarbejderen.

  1. Hvordan du bliver klar til at træne
  2. Hvordan du træner

Nedenfor er skitseret en kort stikordsintroduktion til de to faser i Jobinstruktionen.

Hvordan du bliver klar til at TWI træne

Før du skal instruere medarbejderen i hvordan opgaven skal udføres:

TRIN 1: LAV TIDSPLAN FOR TRÆNING (Brug Træningstidstabel)

Hvem skal trænes…
I hvilke opgaver…
På hvilken dato

TRIN 2: NEDBRYD I DELELEMENTER (BRUG JOB BREAKDOWN SHEET)

List vigtige hovedtrin i processens udførelse
Afklar nøgle pointer for succes eller fiasko
Bemærk at safety er altid en nøgle pointe

TRIN 3: GØR ALTING KLAR TIL TRÆNING
Det rigtige system, udstyr, værktøjer, materialer og hvad der ellers skal til.

TRIN 4: KLARGØR ARBEJDSSTATION
Som under virkelige arbejdsbetingelser

Hvordan du TWI træner

Du mødes herefter med medarbejderen på arbejdsstationen og gennemfører træningen. Den består også af 4 trin:

TRIN 1 – FORBERED MEDARBEJDEREN
Få medarbejderen til at slappe af
Forklar hvad der skal ske
Forklar overordnet opgaven/processen
Find ud af hvad medarbejderen allerede ved om opgaven
Motiver medarbejderen til at lære opgaven
”Placer” medarbejderen i korrekt position

TRIN 2 – DEMONSTRER OPGAVEN
1. Hovedtrin: Forklar, vis og demonstrer opgaven – ét vigtigt hovedtrin ad gangen.
2. Nøgle pointer: Gør det samme igen, denne gang hvor du forklarer nøgle Pointer. Klart,
fyldestgørende, men giv ikke medarbejderen mere information end han kan kapere.
3.Hvorfor. Det samme igen 3 gang – forklar også hvorfor

TRIN 3 – MEDARBEJDER PRØVER I PRAKSIS
1. Hovedtrin: Medarbejderen udfører opgaven – ret fejl
2. Nøgle pointer: Medarbejderen udfører opgaven igen, denne gang hvor hun
forklarer dig hvert enkelt nøgle pointe
3.Hvorfor: Det samme igen – hun forklarer hvorfor
…..Fortsæt indtil DU ved, at HUN kan det

TRIN 4 – OPFØLGNING
Lad medarbejderen udføre opgaven uden du er der
Aftal hvem medarbejderen skal henvende sig til for hjælp
Følg jævnligt op
Tilskynd medarbejderen til at stille spørgsmål
Evt. ekstra coaching og opfølgning

Du kan læse mere om Training Within Industry på Wiki.

 

Andre gik til

Andre så også

TWI lektion 1

TWI lektion 2

TWI lektion 3

TWI lektion 4

TWI lektion 5

TWI lektion 6

Vores kurser

N Undervisere uddannet i Japan
N Certificering inkluderet
N Fleksible kursus datoer
N Online Lean kursus materiale
N Tilknyttet ERFA netværk

Spørgsmål og kommentarer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Andre læser også

Hvad er lean?

Gemba

Værdistrømme og flow

Kaizen

PDCA-cirklen