Six Sigma er en meget stærk metode til dataanalyse, kvalitet og proces forbedring. Six Sigma er en disciplineret, data tilgang til at fjerne variation og fejl i processer. Målet er seks standardafvigelser. Dette beregnet mellem middelværdi og den nærmeste specifikationsgrænse. Six Sigma fokuserer på at forbedre kvaliteten i forretningsprocesser gennem at eliminere variation. Six Sigma er data drevet, og anvender statistisk software til analyserne.

HVAD ER SIX SIGMA MERE SPECIFIKT?

Den statistiske repræsentation af Six Sigma beskriver kvantitativt, hvordan en forretningsproces opererer. For at opnå Six Sigma, må en forretningsproces ikke producere mere end 3,4 fejl per en million muligheder. I Six Sigma er en fejl defineret som en hændelse udenfor (intern) kundens specifikationer. Processens sigma kan beregnes ved hjælp af statistisk Six Sigma-software.

HVAD ER SIX SIGMA-PROJEKTER?

Six Sigma fokuserer på procesforbedring og reduktion af variation gennem Six Sigma forbedringsprojekter. I praksis benyttes to Six Sigma metoder: DMAIC og DMADV. Six Sigma DMAIC-processen (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) er en projektmodel til forbedring af forretningsprocessen. Six Sigma DMADV-proces (Define, Measure, Analyze, Design, Control) er ligeledes en projektmodel til design af en ny proces eller et produkt til Six Sigma kvalitetsniveau. Den kan også anvendes, hvis en proces kræver en radikal forbedring.

HVAD ER SIX SIGMA BÆLTER?

Som i Karate, kan du forbedre dine Six Sigma færdigheder. Rækkefølgen er yellow, green, black og master black.

HVORDAN KAN SIX SIGMA HJÆLPE?

Six Sigma kan anvendes i både produktion og servicevirksomheder. Six Sigma understøtter en organisation, hvor alle bruger den samme metode (projektmodel) til forbedring af forretningsprocesser.

Six Sigma hjælper til at identificere muligheder for-, og forbedring af kvaliteten. Mindre brok og tilbageløb. Resultatet er en omkostningseffektiv drift med kvalitetsniveauer, der opfylder specifikationerne.